Wat is een halvening?

Een halving event, ook wel halvening genoemd, is het moment waarop de beloningen voor het verifiëren van een blockchain netwerk worden gehalveerd. In het geval van Bitcoin en Litecoin zijn het de miners die het netwerk verifiëren, dit doen zij door ingewikkelde rekensommen op te lossen die het Proof of Work algoritme produceert. Vanaf het moment dat de halving ingaat krijgen zij dus de helft minder Bitcoins en Litecoins betaald als vergoeding voor het beschikbaar stellen van grote hoeveelheden digitale rekenkracht. Bitcoin en Litecoin hebben ongeveer elke 4 jaar een halving. Voor Bitcoin vindt die plaats nadat er 210.000 nieuwe blocks zijn geproduceerd, bij Litecoin geldt dit voor elke 840.000 blocks. Let wel op, de halving betekent niet dat het totaal aantal coins wordt gehalveerd, het geldt alleen voor de nieuw uitgegeven coins.

Waarom bestaat er een halving event?

Je kunt je afvragen waarom het nodig is om de beloning voor de miners te halveren, zij zorgen er toch immers voor dat het netwerk veilig is? De reden van de halvering heeft echter niet als doel om de minders te benadelen. Vitalik Buterin, de hoofdontwikkelaar van Ethereum, schreef in 2012 een artikel voor Bitcoin magazine waarin hij uitlegde waarom de halving plaatsvindt. In het artikel staat beschreven hoe Bitcoin geprogrammeerd is om een automatisch monetair beleid te voeren. Dit monetair beleid heeft als doel om inflatie van Bitcoin te voorkomen. Een vaak besproken risico van munteenheden die door centraal gezag worden beheerd is de kans op hyperinflatie door het printen van grote hoeveelheden extra geld. Buterin noemt de historische voorbeelden van hyperinflatie in de Duitse Weimar Republiek (1919-1933) en Zimbabwe in 2007. Inmiddels kunnen we Venezuela ook aan dit lijstje toevoegen gezien de extreme devaluatie van de Venezolaanse bolívar. Hyperinflatie maakt geld waardeloos. Uit een artikel van de BBC uit 2018 kwam naar voren dat in het Zuid-Amerikaanse land toilet papier inmiddels meer waard is dan een stapel bankbriefjes.

In tegenstelling tot valuta die door een centrale bank of overheid worden beheerd, heeft Bitcoin een deflationair karakter. Dat wil zeggen dat er een gelimiteerd aantal Bitcoins te produceren is en dat de Bitcoin meer waard wordt naarmate er meer gebruik van wordt gemaakt. De halvering van de beloning voor de miners gaat namelijk door totdat het te halveren getal zo klein is dat de Bitcoin code een halvering niet meer toestaat. Op dat moment zullen er geen nieuwe coins meer uitgegeven worden. De verwachting is dat dit zal gebeuren rond het jaar 2140. Miners zullen hun elektriciteitsrekening vanaf dat moment enkel moeten gaan bekostigen met de heffingen die te ontvangen zijn voor het verifiëren van transacties. Litecoin is een soort clone van Bitcoin en werkt dus op dezelfde manier behalve een aantal kleine aanpassingen, zoals een hoger aantal coins in circulatie en een iets sneller netwerk. De prognose is dat de laatste Litecoin rond 2150 zal zijn gemined.

Toename van de prijs, een gevolg van de halving?

Een interessant bijeffect van halving events is dat deze meestal gepaard gaan met een toename van de prijs per coin. Één reden voor een prijsstijging is dat er simpelweg minder nieuwe coins bijkomen waardoor er schaarste optreed. Een andere reden die wel eens genoemd wordt is dat, in aanloop naar een halving, de miners gaan samenwerken en dat ze afspreken om hun coins niet te verkopen om zo de prijs te laten stijgen. Zo wordt de impact van de halvering van hun inkomsten ingeperkt doordat de beloning simpelweg meer waard zal zijn. Ten slotte zorgt een halving event altijd voor de nodige hype; investeerders verwachten een prijsstijging en kopen de coins op om winst te realiseren.

 

Bitcoin prijstabel

De reden van een prijsstijging

De werkelijke redenen voor de prijsstijging van nieuwe valuta als Bitcoin of Litecoin zijn vaak lastig vast te stellen, maar het lijkt er in ieder geval op dat de halving een belangrijke rol speelt. Als data kunnen we de twee halvings gebruiken die tot nu toe in het netwerk van Bitcoin hebben plaatsgevonden. De eerste vond plaats op 28 november 2012 en de tweede op 9 juli 2016. In beide gevallen markeerde het moment van de halvering het begin van een prijs-run die Bitcoin in de 12 maanden erna tot grote hoogtes dreef, zoals te zien in deze grafiek. Echter, een open markt werkt vaak vrij effectief en kan er voor zorgen dat verwachte ontwikkelingen al in de prijs worden verwerkt voordat ze gebeuren. Wie zien bijvoorbeeld dat de prijs van Litecoin al flink is gestegen in aanloop naar de aankomende Litecoin halving op 7 augustus. Vanaf 1 januari 2019 tot het moment van het schrijven van dit artikel is de waarde van 1 Litecoin maar liefst tussen 4 en 5 keer zo hoog geworden. Het is dus nog maar afwachten wat voor effect de halvings van Bitcoin en Litecoin deze keer op de prijs zullen hebben. Één ding is echter zeker, er zullen nooit meer dan 21 miljoen Bitcoins en 84 miljoen Litecoins worden uitgegeven. Hyperinflatie zal bij deze cryptomunten daarom niet aan de orde zijn.