De meeste mensen hebben inmiddels wel een idee wat Bitcoin is, velen zullen immers weten dat het een vorm van virtuele valuta is. Maar met Bitcoin wordt ook de techniek achter de valuta bedoeld. Tot slot wordt uitgelegd waarom de coin in het leven is geroepen.

De eerste cryptovaluta

Bitcoin is een uitvinding van een software developer die onder de naam Satoshi Nakamoto schuilgaat en is geïntroduceerd in 2008. Bitcoin was oorspronkelijk bedoeld als een elektronisch betaalmiddel gebaseerd op wiskundige algoritmes. Het idee was dat het als ruilmiddel onafhankelijk van een centrale instantie overgemaakt kon worden. Het kenmerk van de Bitcoin is dat deze op een onmiddellijke, veilige, verifieerbare en onveranderlijke wijze gedeeld kan worden.
In tegenstelling tot traditioneel geld wordt Bitcoin niet geprint, maar gemaakt door computers over de gehele wereld – ook wel ‘minen’ genoemd – via gratis software. Het is voor iedereen met een computer mogelijk om Bitcoin te minen.

“Bitcoin is een uitvinding van een software developer die onder de naam Satoshi Nakamoto schuilgaat en is geïntroduceerd in 2008. “

Wat maakt bitcoin anders dan andere valuta?

Naast dat de bitcoin de voordelen van de blockchaintechniek benut, bijvoorbeeld op het gebied van decentralisatie, heeft de bitcoin als betaalmiddel een aantal unieke voordelen.

Deelbaarheid

Bitcoin maakt het voornamelijk makkelijk om microtransacties uit te voeren. Waar de euro of dollar stopt bij 1 cent, is het mogelijk een bitcoin op te delen naar een honderd miljoenste eenheid van 1 bitcoin (ook wel satoshi genoemd, de prijswaarde van een bitcoin). Een honderd miljoenste is dus gelijk aan 0.00000001 satoshi. Dit maakt dus transacties mogelijk wat traditioneel geld niet kan.

Beperkte voorraad

Bitcoin heeft een beperkte voorraad van slechts 21 miljoen munten, op dit moment zijn er ongeveer 17,4 miljoen Bitcoins, 82% is dus al in de omloop! Ieder uur komt daar een vast aantal bij, waarbij op vaste mijlpalen het aantal te genereren bitcoins steeds minder wordt.

Op dit moment is het zo dat er 12,5 bitcoins per blok bijkomen. Dit zijn er 1.800 per dag. Vanaf 22 mei 2020 zal dit aantal verminderen naar 6.25 bitcoins per uur. De verwachting is dat alle Bitcoin pas in 2140 volledig in de omloop zijn.

Valuta als de euro of dollar hebben een onbeperkte voorraad, dat wil zeggen dat centrale banken de bevoegdheid en mogelijkheid hebben om, wanneer zij dat willen, de waarde van de munt te beïnvloeden of manipuleren relatief ten opzichte van een andere munt. Hierdoor is het mogelijk de waarde kunstmatig te verlagen. Het idee van Bitcoin is dat gezien deze steeds schaarser wordt, de waarde ervan zal toenemen. Dit heeft ertoe geleid dat Bitcoin tegenwoordig steeds minder als echt betaalmiddel wordt gebruikt maar in plaats daarvan als ‘store of value’. Mensen maken daarbij vaak de vergelijking met goud, en zien dit als een enigszins ‘veilig’ middel om geld in te stoppen. De algemeen heersende gedachte is dan ook dat Bitcoin net als goud steeds meer waard wordt. Of dit ook het geval gaat zijn is nog te vroeg om te oordelen, de techniek achter Bitcoin en de Bitcoin zelf bevinden zich nog slechts in een beginfase, dit leidt er mede toe dat de prijs van een bitcoin onderhevig is aan flinke prijsschommelingen.

De ontdekking van Bitcoin

De ontdekking heeft ook een geheel nieuwe markt gecreëerd waarbij het mogelijk is gemaakt voor mensen om massaal te speculeren op andere cryptovaluta. Velen daarvan zijn gebaseerd op de Bitcoin-technologie. Meer ambitieuze projecten proberen juist de techniek erachter te verbeteren en zien in de technologie ook andere toepassingen naast enkel als betaalmiddel. Zo is het mogelijk om allerlei soorten data versleuteld op te slaan op het blockchainnetwerk, de gedachte is dat deze technologie vele soorten administratieve handelingen overbodig zal maken.

Welk probleem lost Bitcoin op?

Sinds de uitvinding van geld en ruilhandel is het zo dat bij bepaalde transacties goederen worden uitgewisseld. Jij wil een koffie bestellen en betaalt daarvoor een euro (bijvoorbeeld). Bij fysiek geld is het niet mogelijk om dezelfde euro tweemaal bij dezelfde partij uit te geven. Je kan niet eerst van dezelfde euro een koffie bestellen om daarna met dezelfde euro een reep chocola te kopen. Je hebt immers je euro al uitgegeven voor je koffie, ja duidelijk! Met digitale valuta was het echter zo dat er geen fysieke versie uitruil is, hierdoor ontstaat het gevaar/probleem dat een persoon dezelfde valuta twee- of meerdere malen kan uitgeven. Voor de ontdekking van Bitcoin was dit een groot probleem voor de intrede van een digitale valuta omdat dit de valuta niet langer schaars maakt. Wanneer je dezelfde euro eindeloos kan blijven uitgeven verliest het immers zijn waarde.

Hetzelfde gebeurt wanneer iemand bijvoorbeeld nepgeld kan maken en deze laat omlopen in de markt. Wanneer er meer nepgeld in de omloop is bestaat het gevaar dat deze de waarde van de munt kan aantasten. Zo kan er in theorie netto meer geld uitgegeven worden dan officieel bestaat. Dit leidt vervolgens tot inflatie van de munt.

Samengevat maakt de techniek achter Bitcoin het dus mogelijk om een volledig digitale munt te hebben.

Bitcoin is eigendom, geld op de rekening is een vordering op de bank

Nu hoor ik mensen denken dat het betalen met de pinpas ook digitaal gebeurt, is de euro dan ook geen (deels) digitale munt? Nee, het is enkel de transactie welke digitaal verloopt. Je zou zelfs zo ver kunnen gaan door te stellen dat de cijfers die jij op de bankrekening hebt staan officieel betekenen dat je dat bedrag niet in euro’s bezit. Totdat je deze pint bij een automaat natuurlijk. De cijfers op je rekening betekenen slechts dat jij een vordering op de bank hebt – en de bank dus dat bedrag aan jou verschuldigd is. Het is dus (nog) niet jouw eigendom. De fysieke euro achter dat getalletje bevindt zich op dat moment dus ergens anders. Daar hebben veel mensen uitlopende meningen over, zo kun je je afvragen wat er gebeurt bij de volgende financiële crisis wanneer er wellicht een bankrun komt. In Griekenland zagen we het al gebeuren, het fysieke geld was er niet (ongeacht wat jij op de rekening had staan).

Bij Bitcoin is dit dus pertinent niet het geval, jij bezit een stukje code wat dus daadwerkelijk jouw eigendom is en wat een bepaalde waarde heeft. Alleen jij hebt het beheer over deze bitcoin, niet de bank. Dit verklaart dan ook tevens waarom Bitcoin in tijdens van economische crises als kapitaalvlucht gebruikt wordt.

Het is zelfs zo dat de Europese Unie nadenkt over maatregelen om een run op de bank te voorkomen door het voor banken mogelijk te maken om betalingen met 5 tot 20 dagen uit te stellen in uitzonderlijke gevallen. Bij bitcoin zijn dit soort bepalingen niet mogelijk, jij kan ten alle tijden bij jouw bitcoin.

 

Wat zijn de nadelen van Bitcoin?

Zoals met iedere nieuwe technologie is deze niet direct optimaal, zo ook bij Bitcoin. Er zijn een aantal nadelen denkbaar bij de eerste cryptovaluta, wij zetten ze voor je op een rijtje.
Bitcoin is vooral een belegging, geen betaalmiddel;
De variabele prijs maakt dat mensen de bitcoin vooral gebruiken om op te speculeren, het wordt dan ook weinig gebruikt als echt betaalmiddel. Het zou heel goed kunnen dat wanneer je precies dezelfde boodschappen doet je de ene dag 0.025 bitcoin betaalt en de volgende dag opeens 0.04 bitcoin. Zo zijn je boodschappen opeens een stuk “duurder” geworden wanneer je enkel naar het aantal bitcoin kijkt.

Daarnaast is het ook sowieso moeilijk om je boodschappen in bitcoins te betalen, want hoeveel bitcoin is een zak chips van € 1,49? De meeste mensen weten nog goed hoe het was bij de invoering van de euro: “hoeveel gulden is dat?”, werd dan gevraagd. En wat een rompslomp het dan was om dat iedere keer uit te rekenen.
Elke keer een andere wisselkoers hanteren bij het doen van je boodschappen is dan ook niet iets wat veel mensen willen doen.

Transacties kunnen duur zijn

Op het moment van schrijven kost het 0.13 dollarcent om een enkele bitcoin transactie op het volgende block binnen de blockchain vast te leggen. Dit lijkt voor nu redelijk weinig, wanneer het betalingsverkeer echter toeneemt wordt de prijs om bitcoin over te maken ook duurder. Tijdens het hoogtepunt van de afgelopen bitcoin bubbel in december 2017 was het overmaken van één bitcoin-transactie zelfs meer dan 35 dollar.
Een update aan het bitcoin-protocol, genaamd Segwit (kort voor “segregated witness”), heeft de kosten voor transacties aanzienlijk doen verminderen. De uitrol van deze update vond plaats in het eerste kwartaal van 2018 en heeft er voor gezorgd dat bitcoins overmaken een stuk goedkoper is geworden. Overigens heeft dit ook te maken met het feit dat het betalingsverkeer ook aanzienlijk verlaagd is, het is dan ook de vraag hoe duur een transactie is wanneer deze op een vergelijkbaar niveau is als in december 2017.

Bitcoin is (op dit moment) nog redelijk traag

VISA, één van de huidige populaire betalingssystemen, claimt 65.000 transacties per seconde te kunnen verwerken. Verhalen op het internet variëren echter van 1.700 tot 24.000 transacties per seconde. Wat het getal ook werkelijk is, wanneer je met je pinpas betaalt gaat dit vrijwel binnen een paar seconden.
Bitcoin kan op moment van schrijven slechts 7 transacties per seconde verwerken. Dit maakt het een enorm traag betaalmiddel, vooral wanneer je kijkt naar andere cryptovaluta waarvan een aantal al claimen dat zij tussen de 50.000 en 1 miljoen transacties per seconde kunnen verwerken. Wanneer je met bitcoin betaalt kan het afhankelijk van het betalingsverkeer dus 10 minuten tot enkele dagen duren voordat je betaling bevestigd is. Dit maakt het een ongeschikt alternatief ten opzichte van huidige betaalwijzen.

Verbetering van de transactiesnelheid – Bitcoin Lightning 

Hoewel Bitcoin op dit moment nog traag is gaat het Lightning protocol, een software upgrade, daar verandering aan brengen. Het lightning protocol zal bovenop de Bitcoin blockchain werken en dien je te zijn als een apart betalingskanaal die gemaakt wordt tussen twee partijen.

Er is op dit moment een beta-release uit van het Lightning protocol, zie dit als een testversie. Wanneer de volledige versie uit is gerold zou het theoretisch mogelijk moeten zijn voor Bitcoin om een aantal miljoen transacties per seconde te kunnen verwerken.
Samengevat zijn software developers dus hard bezig om bestaande nadelen voor het gebruik van Bitcoin als betaalmiddel op te lossen. De volledige lancering voor het Lightning protocol zal ergens dit jaar moeten plaatsvinden. Een specifieke datum ontbreekt.