Blockchain kan gezien worden als een gedeeld gedistribueerd grootboek waarin iedere uitgevoerde transactie digitaal is ondertekend. Deze technologie maakt rechtstreekse online transacties mogelijk tussen mensen of partijen die elkaar niet kennen of elkaar niet vertrouwen, zonder dat er een centrale partij of tussenpersoon bij nodig is. Blockchain zorgt voor het transporteren van data op een transparante, verifieerbare, veilige manier en is ongevoelig voor storingen omdat het systeem niet afhankelijk is van centrale servers. Het verschil tussen een grootboek en de blockchain is dat de blockchain decentraal en open is. Het wordt gezien als de technologie die de potentie heeft om een belangrijke rol te spelen en vele industrieën en sectoren te gaan hervormen.

Blockchain in het nieuws

Iets waar het Algemeen Dagblad het ook over eens is. Deze netwerken bieden de digitale infrastructuur voor digitale betalingseenheden (cryptocurrencies) en decentrale applicaties (dapps). Deze dapps worden vaak ontwikkeld in combinatie met verschillende cryptocurrencies. Het meest bekende blockchainplatform is Ethereum, maar ook Everledger, Augur en Ambrosus zijn vrij bekend

“Blockchain kan gezien worden als een gedeeld gedistribueerd grootboek waarin iedere uitgevoerde transactie digitaal is ondertekend.”

Waar staat het voor?

Blockchain is een term die steeds vaker voorkomt, maar wat is het nu eigenlijk? Blockchain kan verscheidene vormen aannemen, maar in het algemeen is blockchain, DLT technologie. DLT staat voor ‘distributed ledger technology’ , dit betekent vrij vertaald dat het een soort register is waarin informatie kan worden opgeslagen. Het is echter ook ‘distributed’ of gedecentraliseerd. Dat betekent dat dit niet een register is die op één plek staat zoals van een bedrijf. Gedecentraliseerd betekent dat het register verspreid staat over verschillende punten over de hele wereld. Om dit in meer simpele termen uit te leggen, nemen we Bitcoin even als voorbeeld. Bij Bitcoin is het voor iedereen, dus ook jij, mogelijk om de Bitcoin ‘ledger’ of register te downloaden en te draaien op je computer. Hierdoor zou jij deel uitmaken van het gedecentraliseerde Bitcoin netwerk. De data is dus verspreid over de hele wereld en iedereen kan erbij.

Hoe werkt de blockchain?

Het heet een blockchain omdat het register bestaat uit allemaal verschillende ‘blocks’ of blokken. Informatie in het blockchain-register worden in blokken opgeslagen en alle blokken samen vormen de blockchain. Deze blokken, eenmaal in het register kunnen ook niet meer aangepast worden en vormen een onveranderbaar register. Iedere keer als er nieuwe informatie is tussen het laatste blok en het nieuwe blok wordt dat daarin in opgeslagen. In veel gevallen wordt dit register gebruikt om transacties in op te slaan, maar dat is niet het enige dat kan worden opgeslagen, het is een register waar je in principe alles in op kan slaan dat je wil. Door middel van deze techniek is het dus onmogelijk om fraude te plegen want alles is openbaar en transparant.

Lees hier meer over dit register.

Blok voorbeeld:

Een voorbeeld: blockchain X, hierin worden alleen financiële transacties opgeslagen, om 10 uur zijn er 100.000 transacties in het register X met 1000 blokken, dat zijn alle transacties ooit gemaakt. Tussen 10 uur en 10 over 10, worden er 100 transacties gemaakt. Wanneer om 10 over 10 een nieuw blok wordt ‘gevonden’ staan daar die 100 nieuwe transacties in, nu bestaat de blockchain register uit 1001 blokken met daarin 100.100 transacties.
Terugblikkend op bovenstaand voorbeeld zijn er verschillende manieren om deze blokken met informatie, daadwerkelijk te ‘vinden’, de twee grootste mogelijkheden zijn het zogenoemde:

Waar kan blockchain voor gebruikt worden?

Blockchain is tegenwoordig veel meer dan alleen een register voor transacties. Zo het systeem ook gebruikt als hulpmiddel om andere data op te slaan, bijvoorbeeld het registreren van verkiezingen om stemfraude te voorkomen, de productie van namaakgoederen tegen te gaan, voedselveiligheid etc. Er zijn veel verschillende use-cases over blockchain te vinden en dat worden er dagelijks meer. Bekijk alle blockchain use-cases. Een apart artikel zal uitleggen welke verschillende toepassingen er allemaal denkbaar zijn voor blockchain.

Smart contracts

Daarnaast biedt blockchain-technologie de mogelijkheid om ‘slimme’ contracten mogelijk te maken (ook wel ‘smart contracts’ genoemd). Lees daarover meer hier. Deze groei in mogelijkheden kenmerkt zich tevens in de benaming die verschillende blockchainprojecten zich toeëigenen, zo wordt gesproken over de zogenoemde blockchain 1.0, 2.0 en 3.0 revolutie.
Samengevat is blockchain dus een gedecentraliseerde register of database die bestaat uit blokken of ‘blocks’ waar de daadwerkelijke data instaat. Nieuwe informatie wordt opgeslagen in nieuwe blokken die grotendeels kunnen worden gevonden door proof of work of door proof of stake.

Lees hier meer over smart contracts.

Nieuwsredactie CryptoBieb