Veel bedrijven hebben interesse in blockchain. De blockchain is openbaar en dat is voor bedrijven een probleem. Met een smart contract zijn er oplossingen. Wil je weten wat? Leer het op deze pagina.

Smart contracts zijn één van dé meest belangrijke concepten binnen blockchain. Het is daarom belangrijk om te weten wat deze zijn, wat ze doen en waarom deze zo cruciaal zijn om voor blockchain een succes te worden. In dit artikel lichten wij de ‘hoe, wat en waarom’ van Smart Contracts toe in begrijpelijke taal. In opvolgende artikelen zullen wij in detail treden over o.a. welke vormen van smart contracts er zijn en hoe je zelf een smart contract kan programmeren. Bij het kopen van een huis, een auto of het aangaan van een abonnement voor de mobiele telefoon, sluiten we contracten af. Het is ook mogelijk een digitaal smart contract op te stellen. Een smart contract is de uitwerking van de Canadees-Russische oprichter van Ethereum, Vitalik Buterin. Het idee van een slim contract werd al eens beschreven aan het eind van de jaren ‘90 door Nick Szabo (één van de mensen die verdacht wordt in werkelijkheid Satoshi Nakamoto te zijn). Dat was voor Buterin de reden om smart contracts te gaan ontwikkelen.

“Smart contracts zijn één van de meest belangrijke concepten binnen blockchain.”

Welk probleem lost een smart contract op?

Veel techbedrijven wensen gebruik te maken van een op diensten aangedreven verdienmodel, hiermee wordt bedoeld dat een bedrijf graag voor diensten betaalt enkel op basis van het gebruik van deze dienst en wanneer deze dienst tot de gewenste resultaten heeft geleid. Het probleem op dit moment is dat veel bedrijven betalen voor een soort totaalpakket aan diensten, denk hierbij aan het inhuren van een advertentiebureau ten behoeve van bedrijf X. Het liefst wenst bedrijf X te betalen voor kosten die real-time gemaakt worden en/of wanneer een enkele advertentie klaar voor gebruik is. Vaak is dat met papieren contracten niet mogelijk en worden er van tevoren afspraken gemaakt over het totaal te betalen bedrag. Het probleem met papieren contracten is dat flexibiliteit hierdoor niet mogelijk is, een aanpassing van het contract vergt dan vaak extra papierwerk, tijd en wellicht zelfs juridische procedures.

Hoe werkt de blockhain?

Het heet een blockchain omdat het register bestaat uit allemaal verschillende ‘blocks’ of blokken. Informatie in het blockchain-register worden in blokken opgeslagen en alle blokken samen vormen de blockchain. Deze blokken, eenmaal in het register kunnen ook niet meer aangepast worden en vormen een onveranderbaar register. Iedere keer als er nieuwe informatie is tussen het laatste blok en het nieuwe blok wordt dat daarin in opgeslagen. In veel gevallen wordt dit register gebruikt om transacties in op te slaan, maar dat is niet het enige dat kan worden opgeslagen, het is een register waar je in principe alles in op kan slaan dat je wil. Door middel van deze techniek is het dus onmogelijk om fraude te plegen want alles is openbaar en transparant op de blockchain.
Een voorbeeld: blockchain X, hierin worden alleen financiële transacties opgeslagen, om 10 uur zijn er 100.000 transacties in het register van blockchain X met 1000 blokken, dat zijn alle transacties ooit gemaakt. Tussen 10 uur en 10 over 10, worden er 100 transacties gemaakt. Wanneer om 10 over 10 een nieuw blok wordt ‘gevonden’ staan daar die 100 nieuwe transacties in, nu bestaat de blockchain register uit 1001 blokken met daarin 100.100 transacties.


Terugblikkend op bovenstaand voorbeeld zijn er verschillende manieren om deze blokken met informatie, daadwerkelijk te ‘vinden’, de twee grootste mogelijkheden zijn het zogenoemde ‘proof of work’ en ‘proof of stake’.

De frictie behorend tot het gebruik van papieren contracten kan om deze reden een behoorlijke onzichtbare kostenpost zijn. Hoe geweldig zou het het namelijk zijn als je enkel hoefde te betalen voor het gebruik van diensten die je daadwerkelijk gebruikt? Die extra parkeerplaats die ik gedwongen word af te nemen bij mijn huurhuis, gebruik ik namelijk niet eens. Waarom er dan voor betalen? Smart contracts maken het mogelijk om aan deze ongein een einde te maken.

Wat zijn de voordelen van een smart contract?

 1. Flexibel
  Smart contracts maken het mogelijk om flexibel om te gaan met afspraken die gemaakt worden, zo kunnen prijs en condities voor betaling automatisch aangepast worden. Wanneer een partij zich niet volledig aan bepaalde voorwaarden heeft gehouden, is het mogelijk daardoor automatisch een lagere beloning uit te keren – zonder dat daar een persoon voor aan te pas hoeft te komen! Smart contracts maken het dus mogelijk om automatisch en voortdurend contracten te controleren. Wanneer de wederpartij heeft voldaan aan bepaalde voorwaarden is het hierdoor mogelijk om hier per direct betaald voor te worden, zonder daarvoor een factuur te sturen. Zodoende maken smart contracts een einde aan bergen papierwerk – wat dus ook weer goed is voor het milieu!

 2. Veilig en transparant
  Een smart contract is voor vele zaken inzetbaar. Doordat een smart contract niet wordt beoordeeld door een derde partij, maar door een netwerk van computers. Dat betekent dat er niet gesjoemeld kan worden met de resultaten. Het computernetwerk controleert namelijk of beide partijen zich wel houden aan de voorwaarden en afspraken van het smart contract. Wanneer de afspraken worden geschonden, dan wordt de transactie ongeldig verklaard. Hiermee maken smart contracts dus ook een einde aan fraude.

 3. Decentraal
  Een smart contract is decentraal. Met decentraal wordt bedoeld: er komt geen derde partij aan te pas. In principe wordt een smart contract door twee of meerdere partijen opgezet en worden de afspraken geprogrammeerd. Een smart contract is voor allerlei zaken inzetbaar. Bijvoorbeeld als huurovereenkomst, om muziekrechten in vast te leggen, om in de toekomst verzekeringen mee af te sluiten. Inmiddels is zelfs de sportwereld bezig met het gebruik van slimme contracten.

  Iedere deelnemer krijgt een eigen privésleutel. Dit noemen we de private key. Een private key is een onderdeel waarmee men de reeks van grootboeken kan controleren of iedereen zich aan de afspraken heeft gehouden. Is de private key veranderd, dan is het contract niet meer geldig. Een privésleutel kun je dus vrijwel letterlijk zien als een sleutel dat op een slot van een deur werkt. Als de sleutel veranderd is, gaat de deur niet open en verlies je de toegang.

 4. Snel
  Normaal gesproken hebben bedrijven werknemers in dienst om de administratie te controleren en weg te werken. Smart contracts maken gebruik van programmeertaal die deze taken kan automatiseren, hierdoor is het mogelijk om uren aan werk te besparen.

 5. Kostenbesparend
  Smart contracts werken ook kostenbesparend, doordat de gehele administratieve afdeling zo goed als overbodig is geworden en je niet meer afhankelijk bent van een derde partij is het dus mogelijk om kosten te besparen die je anders kwijt was – denk hierbij ook aan notariskosten.

 6. Accuraat
  Wanneer men handmatig papieren moet invullen of de taken die daarin genoemd staat uitvoeren is het mogelijk dat er fouten gemaakt kunnen worden. Smart contracts maken het mogelijk om automatisch en snel een einde te maken aan menselijke fouten.

Zoals je leest heeft het gebruik van een smart contract veel voordelen ten opzichte van de traditionele vorm en is slechts één van de redenen waarom blockchain hier is om te blijven.