Missie

“CryptoBieb B.V. is een community in Nederland waar geïnteresseerden in Crypto en Blockchain Technologie met elkaar samenwerken om een nieuwe dimensie te geven aan het gebruik van Blockchain, Cryptocurrencies, Ico’s, Airdrops, Daytrading, mining en andere facetten binnen de onbeperkte mogelijkheden van Blockchain.

We faciliteren elkaar om een zichtbare verandering en verbetering van de maatschappij op dit gebied te bewerkstelligen.”

Visie

“CryptoBieb B.V.  is een onderneming die toonaangevend wil zijn in de crypto- en blockchainwereld, door samenwerkende mensen en ondernemingen binnen onze community met een adequaat verdienmodel, waarbij we voldoen aan de geldende regelgeving.”