Wij vinden de bescherming van jouw persoonlijke gegevens belangrijk. Jouw persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. Cryptobieb.nl houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Cryptobieb B.V.

Het verwerken van persoonsgegevens
Cryptobieb.nl verwerkt je persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van Cryptobieb.nl, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

a) het verwerken van gegevens voor de nieuwsbrief;
b) communiceren binnen de community via sociale media;
c) het inloggen via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
d) het voldoen aan wettelijk verplichtingen;
e) het voorkomen van fraude en misbruik;
f) om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties;
g) om deelname mogelijk te maken aan trainingen;
h) om deelname mogelijk te maken aan zogenaamde airdrops;
i) ten behoeve van informatie voor het management, de ontwikkeling van producten en diensten op Cryptobieb.nl en ter bepaling van de algemene strategie en het beleid;
j) het behandelen van vragen en opmerkingen;

Ben je jonger dan 16 jaar?
Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Cryptobieb.nl verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze policy heeft gelezen.

Het volgen van surf- en klikgedrag
Op de websites van Cryptobieb.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Cryptobieb.nl kan de gegevens ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses om voor jou meer gerichte informatie op de site te plaatsen. Hiermee kan Cryptobieb.nl haar dienstverlening verbeteren en aanpassen aan de wensen van bezoekers. Dit doen wij op basis van cookie technieken en met cookies vergelijkbare technieken.

Marketing
Je gegevens zullen op marketing gebied enkel binnen Cryptobieb.nl worden gebruikt om je op de hoogte te stellen over voor jou relevante producten, diensten en/of activiteiten van Cryptobieb.nl. Wij laten geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor eigen commerciële, goede of andere doeleinden van die derden.

Gebruik van cookies en local storage
Wanneer je gebruik maakt van onze website registreren wij door middel van cookies en aanverwante technologieën uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van jouw gebruik van onze website. Deze cookies gebruiken wij voor het goed laten functioneren van de website en voor analytische doeleinden. Het plaatsen en uitlezen van cookies voor puur technische en functionele doeleinden valt onder de uitzonderingen op het toestemmingsvereiste zoals voorzien in de Telecommunicatiewet.

Google Analytics
Cryptobieb.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Cryptobieb.nl te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je geanonimiseerde IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Cryptobieb.nl en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Als gezegd kun je je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

Links naar andere websites
Op de website van Cryptobieb.nl zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met jouw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door jou bezochte site een privacyverklaring bevat en lees deze om te zien of je je kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiligen van persoonsgegevens
Cryptobieb.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, misbruik, vervalsing, verlies, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Daarbij maakt Cryptobieb.nl een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten. Cryptobieb.nl is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Cryptobieb.nl

Wat zijn jouw rechten?
Je hebt het recht om Cryptobieb.nl te vragen of er persoonsgegevens van jou worden verwerkt. Als dit het geval is, kun je verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens. Als je van mening bent dat je gegevens niet juist zijn of dat Cryptobieb.nl je gegevens niet mag verwerken, kun je Cryptobieb.nl verzoeken om je gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Hoe lang bewaart Cryptobieb.nl jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving. Je persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Dit betekent dat je persoonsgegevens na een specifieke periode worden verwijderd.

Vragen
Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over ons privacy beleid kan je deze richten aan social@cryptobieb.nl

Wijzigingen
Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Cryptobieb.nl adviseert je daarom regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Je kan de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf vinden.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 12 juli 2018