De markt loopt voor op de wetgeving en fiscale wetgeving. Dit houdt dus in dat je, als je met innovatieve zaken als cryptocurrency en blockchain bezig bent, goed moet opletten wat je het beste kunt doen bij de fiscale aangifte van wat je hebt gedaan.
De belastingdienst het laatste jaar meer informatie met betrekking tot de fiscale aspecten van cryptocurrency op de website gezet.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/cryptovaluta

De belastingdienst beschrijven de crypocurrency als volgt:

Cryptovaluta (zoals bitcoins)
Cryptovaluta zijn digitale ruilmiddelen waar geen (officiële) centrale tegenpartij zoals een bank aan te pas komt. De meeste transacties in cryptovaluta vinden plaats via zogenoemde omwisselplatforms. Daar kunt u tegen betaling van regulier geld cryptovaluta aankopen of omwisselen tegen andere cryptovaluta. Ook via mining kunt u cryptovaluta verwerven.

Daarnaast beschrijft de belastingdienst de fiscale behandeling voor de volgende situaties:

Hoe u aangifte moet doen van cryptovaluta hangt af van uw situatie.

Kies uw situatie:

Particulier 

  • Ik ben particulier en bezit cryptovaluta (*Alleen belegging alleen)
  • Ik ben particulier en ik mine cryptovaluta of handel in cryptovaluta (*extra werk: LET OP)
  • Ik ben particulier en ik ontvang mijn loon in cryptovaluta (*medewerker)

Ondernemer EZ of VOF

  • Ik ben ondernemer voor de inkomstenbelasting en ik word betaald in cryptovaluta
  • Ik ben ondernemer voor de omzetbelasting en ik word betaald in cryptovaluta

Ondernemer met een B.V.

  • Mijn bv wordt betaald in cryptovaluta
  • Mijn B.V. mint en handelt in cryptovaluta

In deze notitie geven wij per situatie een nadere toelichting op en geven we een inzicht in de behandeling van de cryptocurrency in uw aangifte BTW (Privé en Vennootschap), aangifte inkomstenbelasting (Privé) en aangifte vennootschapsbelasting (Vennootschap).
Uiteraard kunnen we u alleen informeren over de stand van zaken op dit moment en adviseren wij u de verwerking af te stemmen met de fiscus en/of uw adviseur c.q. fiscalist.
Bij internationale zaken adviseren wij u dit zeker ook af te stemmen omdat de fiscale afhandeling in landen kan verschillen.

Cryptocurrency in de inkomsten- en vennootschapsbelasting in Nederland

Het opnemen van bitcoins evenals andere vormen van cryptocurrency in de belastingaangifte kan op drie manieren gebeuren, namelijk:

1. Particulier – Het aangeven van cryptocurrencies als vermogen in box 3

In eerste instantie is het belangrijk om er rekening mee te houden dat cryptocurrencies worden aangezien als een bepaalde vorm van vermogen. Dit zorgt er voor dat ze moeten worden aangegeven in box 3 van de belastingaangifte. De waarde die hier moet worden vermeld is die op 1 januari van het fiscale jaar in kwestie. Het wordt specifiek voor cryptocurrencies door de Belastingdienst aangeraden om alle bedragen te vermelden. Dit niet in het minst omdat de waarde zelfs van een kleine hoeveelheid in één jaar tijd aanzienlijk kan toe- en helaas ook afnemen.

Is er op een eerder tijdstip geen aangifte gedaan? In dat geval is het mogelijk dat u later door de Belastingdienst wordt geconfronteerd met een onverklaarbare stijging van uw persoonlijk vermogen.

Let op: Aangifte in Box 3 geldt niet als je particulier zogenaamd ‘’extra werk’’ doet m.b.t. cryptocurrency.

De belastingdienst omschrijft dit als volgt:

‘’Dat is anders als u met extra arbeid, dus bovenop uw beleggingsactiviteiten, vaak extra inkomsten verdient. In dat geval moet u de inkomsten wél aangeven. Geeft u deze inkomsten aan als inkomsten uit overig werk of als winst uit onderneming’’

Dit betekent dat je in feite als een ‘’soort’’ ondernemer gezien wordt en de inkomsten moet aangeven als inkomsten uit overig werk of als ondernemer als ‘’winst uit onderneming’’ in Box 1, met een hoger belastingtarief (zie hiervoor het overzicht onderaan dit artikel)

Het ‘’minen’’ van coins en ‘’veel handelen’’ wordt door de fiscus in feite gezien als extra werk. Wat dan veel handelen precies inhoudt is nog niet geheel duidelijk. Indien je twijfelt dan adviseren wij jullie dit met een fiscalist te bespreken en/of je aangifte door een fiscalist te laten invullen.

Ontvang je als particulier cryptovaluta van je werkgever dan is er volgens de belastingdienst sprake van inkomsten in natura en moet je de cryptovaluta omrekenen naar Euro’s.

2. Ondernemer – Het aangeven van cryptocurrencies als inkomsten in box 1

Ben je als ondernemer bezig met handelen in Cryptocurrency dan moet je de winsten opgeven in Box 1. Dit geldt ook voor activiteiten als ‘’mining’’, ‘’masternodes’’ etc.  Dit betekent dat er aangifte als ondernemer voor de inkomstenbelasting gemaakt moet worden. In dit geval adviseren we U een fiscalist om advies en/of ondersteuning te vragen.

Bent U echter een  ondernemer, die een onderneming buiten de financiële sector heeft en doet U beleggingen in privé in Cryptovaluta, dan gelden bij aangifte inkomstenbelasting de regels zoals hierboven bij particulier zijn weergegeven.

3. Ondernemer met BV – Het aangeven van cryptocurrency als inkomen in vennootschap
Indien u de beleggingen doet in een B.V. dan vallen de resultaten in deze vennootschap en is vennootschapsbelasting verschuldigd over de resultaten die U hebt behaald. Dit geldt ook voor activiteiten als ‘’mining’’, ‘’masternodes’’ etc. Deze moeten in de jaarcijfers van de vennootschap worden vermeld en aangegeven in de aangifte vennootschapsbelasting. Het is wel van belang de winstnemingsregels (realisatiebeginsel en voorzichtigheidsprincipe) toe te passen. Dit betekent winst nemen als deze zijn gerealiseerd (verkoop) en verliezen te nemen op  moment dat er sprake van is. Wij adviseren u om een fiscalist en/of accountant om advies te vragen.

Indien u cryptocurrency ontvangt of daarmee betaalt dan dienen deze omgerekend te worden tegen de Eurowaarde  in uw financiële administratie

Peildatum BOX 3:

De zogenaamde peildatum is 1 januari van het aangiftejaar.  Onder box 3 vallen vormen van inkomen zoals beleggingen en spaargeld. Voor de duidelijkheid; dit betekent dat de waarde van de cryotocurrency per 1-1-2020  moet worden aangeven in de aangifte inkomstenbelasting 2020 en de waarde per 1-1-2021 in de aangifte inkomstenbelasting 2021, onder de post overige bezittingen.

Bewaar de specificatie c.q. onderbouwing goed zodat je de fiscus nader kunt informeren indien dit (laren later) nodig zou zijn.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/overige_bezittingen/overige_bezittingen

Hoeveel inkomstenbelasting moet je over 2019 betalen in box 3?

Heffingsvrij vermogen € 30.360; met  (fiscale) partner € 60.720.

Daarboven is Box3 vermogen belast met:

Tot en met 71.650 euro betaal je 0,5793 procent (1,931% maal 30 %) belasting
Boven de 71.651 tot en met 989.736 euro betaal je 1,3329 procent (4,443% maal 30 %)
Boven de 998.736 betaal je 1.677 procent (5,59 % maal 30 %)
Lees hier meer over de belasting over box 3 in 2019.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk_belang/vermogen/belasting_betalen_over_uw_vermogen/grondslag_sparen_en_beleggen/berekening-2019/

Hoeveel belasting moet je over 2020 betalen in box 3?

Heffingsvrij vermogen € 30.846; met  (fiscale) partner € 61.692.

Daarboven is Box 3 vermogen belast met:

Tot en met 72798 euro betaal je 0,5367 procent (1,789% maal 30 %) belasting
Boven de 72.798 tot en met 1.005.573 euro betaal je 1,255 procent (4,185% maal 30 %)
Boven de 1.005.573 betaal je 1.584 procent (5,28% maal 30 %)
Lees hieronder meer over de belasting over box 3 in 2020.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk_belang/vermogen/belasting_betalen_over_uw_vermogen/grondslag_sparen_en_beleggen/berekening-2020/

Hoeveel belasting moet je over 2021 betalen in box 3?

Heffingsvrij vermogen € 50.000; met  (fiscale) partner € 100.000.

Daarboven is vermogen belast met:

Tot en met 50.000 euro betaal je 0,58838 procent (1,898% maal 31 %) belasting
Boven de 50.000 tot en met 950.000 euro betaal je 1,39531 procent (4,501% maal 31 %)
Boven de 950.000 betaal je 1.7639 procent (5,69% maal 31 %)
Lees hieronder meer over de belasting over box 3 in 2021. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk_belang/vermogen/belasting_betalen_over_uw_vermogen/grondslag_sparen_en_beleggen/berekening-2021/

Toch hoeven de meeste mensen zich niet druk te maken over ‘’gigantische’’ bedragen die ze aan de belasting moeten betalen. Je hoeft namelijk dit jaar geen belasting te betalen over je cryptocurrency als je vermogen minder is dan 30.000 euro (€30.846 in 2020 € 50.000 in 2021)  en 60.000 euro in 2019 (€ 61.692 in 2020 en € 100.000 in 2021) als je getrouwd bent of samenwoont.

Hoeveel inkomstenbelasting betaal je in Box 1

In box 1 hangt de belasting af van de hoogte van je inkomen in box 1. Omdat deze progressief belast kan het tarief in 2019 oplopen tot wel 51,75 % (49.5% in 2020 en 2021) van je inkomen.

Mensen die de Belastingdienst willen omzeilen, moeten stilstaan bij de mogelijke gevolgen. Als je ‘’gepakt’’ wordt, moet je een flinke boete betalen. “Er zijn meerdere voorbeelden van mensen die tegen de lamp zijn aangelopen. Als je je bitcoins of andere cryptovaluta verkoopt, dan krijg je plotseling een som geld. Het is dus goed mogelijk dat de Belastingdienst dan op je deur klopt om te vragen waarom je vermogen zo plotseling is toegenomen”.
Het is dus verstandig netjes aangifte te doen en bij vragen of onduidelijkheden je goed te laten informeren en contact op te nemen met een fiscalist.

Cryptocurrency in de aangifte BTW in Nederland

In Europa is er tot dusver geen BTW vereist op het inkopen en verkopen van deze virtuele munteenheden als bitcoins of andere cryptocurrencies.

Het Hof van Justitie van de EU heeft in een verklaring bepaald dat bitcoins evenals andere cryptocurrencies geen ander doel dienen dan het uitvoeren van betalingen. Daarom is aan de lidstaten de verplichting opgelegd om geen BTW te heffen. Op fiscaal vlak zou er namelijk geen sprake zijn van een toegevoegde waarde. U hoeft dus in ieder geval bij het inkopen en verkopen nooit geen rekening te houden met het aangerekend krijgen of aanrekenen van BTW.

Hopelijk hebben wij jullie voldoende kunnen informeren over de fiscale aspecten van cryptocurrency. Mocht je toch nog meer vragen hebben of is iets je nog niet duidelijk dan adviseren wij je advies te vragen bij een fiscalist of accountant.

Nieuwsredactie CryptoBieb