De markt loopt voor op de wetgeving en fiscale wetgeving. Dit houdt dus in dat je, als je met innovatieve zaken als cryptocurrency en blockchain bezig bent, goed moet opletten wat je het beste kunt doen bij de fiscale aangifte.

De markt loopt voor op de wetgeving en fiscale wetgeving. Dit houdt dus in dat je, als je met innovatieve zaken als cryptocurrency en blockchain bezig bent, goed moet opletten wat je het beste kunt doen bij de fiscale aangifte van wat je hebt gedaan.
Op dit moment staan op de site van de belastingdienst over cryptocurrency alleen nog:
‘’bitcoins en andere virtuele betaalmiddelen
U kunt deze virtuele betaalmiddelen alleen gebruiken als betaalmiddel op internet. U geeft van deze middelen de waarde in het economisch verkeer aan op 1 januari van het jaar van aangifte.’’

In deze notitie geven we een inzicht in de behandeling van de cryptocurrency in uw aangifte BTW (Prive en Vennootschap), aangifte inkomstenbelasting (Prive) en aangifte vennootschapsbelasting (Vennootschap).
Uiteraard kunnen we u alleen informeren over de stand van zaken op dit moment en adviseren wij u de verwerking af te stemmen met de fiscus en/of uw adviseur c.q. fiscalist.
Bij internationale zaken adviseren wij u dit zeker ook af te stemmen omdat de fiscale afhandeling in landen kan verschillen.

Cryptocurrency in de aangifte BTW in Nederland

In Europa is er tot dusver geen BTW vereist op het inkopen en verkopen van deze virtuele munteenheden als bitcoins of andere cryptocurrencies.

Het Hof van Justitie van de EU heeft in een verklaring bepaald dat bitcoins evenals andere cryptocurrencies geen ander doel dienen dan het uitvoeren van betalingen. Daarom is aan de lidstaten de verplichting opgelegd om geen BTW te heffen. Op fiscaal vlak zou er namelijk geen sprake zijn van een toegevoegde waarde. U hoeft dus in ieder geval bij het inkopen en verkopen nooit geen rekening te houden met het aangerekend krijgen of aanrekenen van BTW.

Cryptocurrency in de inkomsten- en vennootschapsbelasting in Nederland

Het opnemen van bitcoins evenals andere vormen van cryptocurrency in de belastingaangifte kan op drie manieren gebeuren, namelijk:

1.) Het aangeven van cryptocurrencies als vermogen in box 3
In eerste instantie is het belangrijk om er rekening mee te houden dat cryptocurrencies worden aangezien als een bepaalde vorm van vermogen. Dit zorgt er voor dat ze moeten worden aangegeven in box 3 van de belastingaangifte. De waarde die hier moet worden vermeld is deze op 1 januari van het fiscale jaar in kwestie. Het wordt specifiek voor cryptocurrencies door de Belastingdienst aangeraden om alle bedragen te vermelden. Dit niet in het minst omdat de waarde zelfs van een kleine hoeveelheid in één jaar tijd aanzienlijk kan toe- en helaas ook afnemen.

Is er op een eerder tijdstip geen aangifte gedaan? In dat geval is het mogelijk dat u later door de Belastingdienst wordt geconfronteerd met een onverklaarbare stijging van uw persoonlijk vermogen.

2.) Het aangeven van cryptocurrencies als inkomsten in box 1
U dient er rekening mee te houden dat cryptocurrencies lang niet altijd in box 3 van uw belastingaangifte opgenomen kunnen worden. Is er bijvoorbeeld sprake van een bedrijfsmatige investering of handel in cryptocurrencies? In dat geval moeten de cryptocurrencies belast worden in box 1 van de belastingaangifte.

Om te bepalen of er al dan niet sprake is van een inkomen uit of een vermogen in cryptocurrencies wordt er rekening gehouden met verschillende factoren. De belastingdienst kijkt op dit vlak onder meer naar het feit of de persoon in kwestie is ingeschreven bij de kamer van koophandel of niet. Bovendien wordt er ook een blik geworpen op het feit of er kosten voor cryptohandel van voorbelasting zijn afgetrokken. Voor veel mensen is het op voorhand vaak moeilijk te bepalen of cryptocurrencies nu moeten worden belast in box 1 of box 3 van de aangifte.

3) Het aangeven van cryptocurrency als inkomen in vennootschap
Indien u de beleggingen doet in een B.V. dan vallen de resultaten in deze vennootschap en is vennootschapsbelasting verschuldigd over de resultaten die U hebt behaald. 

In een brief aan de tweede kamer wordt het belastingvraagstuk ook behandeld en daarover zegt de staatssecretaris het volgende: “bij de handel in cryptovaluta door een natuurlijk persoon zal vermoedelijk niet snel sprake zijn van een bron van inkomen”. Die drie woorden “bron van inkomen” is waar we goed op moeten letten.

Aanvullende informatie over jaarlijks te betalen inkomstenbelasting over vermogen in Box 3:

Tot nu toe worden inkomsten uit cryptovaluta ingedeeld onder box 3. De zogenaamde peildatum is 1 januari van het aangiftejaar.  Onder deze box vallen vormen van inkomen zoals beleggingen en spaargeld. Over cryptovaluta inkomsten in box 3 moet je vanaf 2017 tot 1,62% vermogensbelasting betalen, tot nu toe was dat 1,2%. Mocht de belastingdienst echter vinden dat je inkomsten uit cryptovaluta een ‘bron van inkomen’ zijn, dan vallen deze inkomsten onder box 1. In deze box worden onder andere inkomen uit werk en woning belast en kan je wel tot 51% belasting betalen. Dat is dus een flink verschil.
Sprake van inkomen?
Afgaande op eerdere rechterlijke uitspraken worden inkomsten niet gezien als ‘bron van inkomen’ als het eindresultaat niet beïnvloedbaar is door de verrichte arbeid. Als je echter structureel positieve resultaten behaalt waarvan aangetoond kan worden dat deze hoger zijn doordat je er meer arbeid aan besteed, dan de arbeid van het speculeren alleen, dan kan er wel sprake zijn van een bron van inkomen. Kortom: de opbrengsten van je arbeid moeten verband houden met de hoeveelheid verrichte arbeid

Hoeveel belasting moet je over 2017 betalen in box 3?
Tot en met 75.000 euro betaal je 0,861 procent belasting
Boven de 75.000 tot en met 975.000 euro betaal je 1,38 procent
Boven de 975.000 betaal je 1,617 procent
(Let op voor 2018 gelden er andere percentages)
In box 1 hangt de belasting af van de hoogte van je inkomen in box 1. Omdat deze progressief belast kan het tarief oplopen tot wel 51 % van je inkomen.

Hoeveel belasting moet je over 2018 betalen in box 3?
Tot en met 70.800 euro betaal je 0,605 procent belasting
Boven de 70.800 tot en met 978.000 euro betaal je 1,297 procent
Boven de 978.000 betaal je 1.614 procent
Lees hier meer over de belasting over box 3 in 2018. 

Hoeveel belasting moet je over 2019 betalen in box 3?
Tot en met 71.650 euro betaal je 0,605 procent belasting
Boven de 71.650 tot en met 989.736 euro betaal je 1,297 procent
Boven de 998.736 betaal je 1.614 procent
Lees hier meer over de belasting over box 3 in 2019. 

Toch hoeven de meeste mensen zich niet druk te maken over gigantische bedragen die ze aan de belasting moeten betalen. Je hoeft namelijk dit jaar geen belasting te betalen over je bitcoins als je vermogen minder is dan 30.000 euro en 60.000 euro als je getrouwd bent of samenwoont.

Mensen die de Belastingdienst toch willen omzeilen, moeten stilstaan bij de mogelijke gevolgen. Als je gepakt wordt, moet je een flinke boete betalen. “Er zijn meerdere voorbeelden van mensen die tegen de lamp zijn aangelopen. Als je je bitcoins verkoopt, dan krijg je plotseling een som geld. Het is dus goed mogelijk dat de Belastingdienst dan op je deur klopt om te vragen waarom je vermogen zo plotseling is toegenomen”.
Het is dus verstandig netjes aangifte te doen en bij vragen of onduidelijkheden je goed te laten informeren en contact op te nemen met een fiscalist.

Nieuwsredactie CryptoBieb