In dit artikel gaan wij het hebben over de verschillende soorten cryptocurrencies, waarbij de volgende twee onderwerpen aan bod zullen komen: Welke soorten cryptocurrencies zijn er en hoe verschillen ze van elkaar.

Dagelijks worden er vele nieuwe tokens gecreëerd op de blockchain. Het kan echter zeer verschillen wat voor tokens dat zijn. De ene token geeft je recht op winstdeling, de ander geeft je het recht om acties uitvoeren op de blockchain en weer een ander soort token fungeert als digitaal aandeel.

Er zijn op dit moment vijf verschillende tokensoorten, waarbij iedere tokensoort zo zijn eigen functie heeft. De onderstaande vijf tokensoorten zullen verder in dit artikel uitgewerkt worden.

Utility Token

Utility tokens kunnen worden ingezet om toegang te krijgen tot of te betalen voor een product of service van een bepaald cryptoproject. De tokens hebben dus een specifieke use-case binnen het ecosysteem van het blockchain project. Dit soort tokens worden dan ook vaak ‘User Tokens’ genoemd. Het gros van de utility tokens in de huidige markt zijn ERC20 tokens en dus ontwikkeld op de Ethereum blockchain.

Een utility token is van oorsprong dus niet bedoeld om als investering te dienen, omdat dit soort tokens gericht zijn op de tokenfunctionaliteiten van het desbetreffende blockchainproject. Toch zijn er heel veel cryptocurrency beleggers die utility tokens alleen maar kopen met een winstoogmerk. Vrij begrijpelijk ook, omdat het merendeel van de huidige tokenmarkt utility tokens zijn en er veel utility tokens zijn die een mooie koerswinst achter de rug hebben.  

Security Token

Security tokens kunnen worden gezien als een investeringsproduct. De tokens worden gekocht met verwachting hier dividend op te ontvangen of koerswinst uit te halen. Security tokens kunnen net als utility tokens op de markt gebracht worden, alleen dan niet via een Initial Coin Offering (ICO) maar via een Security Token Offering (STO). Een STO is vergelijkbaar met een ICO, maar veiliger aangezien security tokens onderliggende waarde hebben. De onderliggende waarde van security geeft investeerders meer zekerheid dan wanneer zij in utility tokens investeren.

Veel cryptoprojecten willen echter niet dat hun token als een security token bestempeld wordt. Wanneer een token namelijk gezien wordt als een security, dan is de uitgever van de token gebonden aan bepaalde wet -en regelgeving waar hij in het geval van een utility token niet aan gebonden zou zijn.

Dit komt doordat security tokens in hetzelfde straatje vallen als aandelen, obligaties en ETFS. Dit kan gepaard gaan met limitaties op het gebied van verhandelbaarheid. Een mindere verhandelbaarheid maakt het vaak lastiger om op een exchange met veel volume gelanceerd te worden. Hierdoor zijn security tokens lang niet altijd even populair als investeringsoptie ten opzichte van utility tokens.

Equity Token

Equity tokens zijn eigenlijk meer een subgroep van de security token. Met een equity token wordt je namelijk mede-eigenaar van een bepaald project. Je koopt je door het kopen van equity tokens namelijk in in een bedrijf. Een equity token kan je dus vergelijken met een digitaal aandeel maar dan van een blockchain project. Equity tokens zijn net als security tokens ook gebonden aan de wet- en regelgeving van de Security and Exchange Commission (SEC).

Asset Token

Asset tokens zijn tokens die gebruikt een fysiek product vertegenwoordigen. Met een asset token kan je je huis laten vertegenwoordigen door een cryptocurrency. Zo zou je je huis gedeeltelijk of volledig kunnen verkopen door middel van asset tokens via de blockchain. Andere voorbeelden van producten die zich goed lenen voor tokenisering in een asset token zijn boek- en filmpatenten, commerciële panden en debiteuren- en crediteuren saldo’s.

Reputation Token

De Reputation token, ook wel reward token genoemd,  is een token die binnen het ecosysteem van een blockchainproject wordt gebruikt. De hoeveelheid reputation tokens die je bezit bepaalt je uiteindelijk status binnen het netwerk. Je kan reputation tokens verdienen door actief deel te nemen binnen het netwerk. Door taken te voltooien krijg je een beloning in de vorm van reputation tokens en hoe meer tokens je hebt hoe hoger je reputatie binnen het netwerk wordt.