DeFi protocollen gebruiken twee metrieken om rendementen van cryptocurrency investeringen ofwel yield farming weer te geven. Het gaat hier over Annual Percentage Rate (APR) en Annual Percentage Yield (APY). Hoe werkt het en waarom kan dit op lange termijn belangrijk zijn?

Wat is Annual Percentage Rate - APR?

Annual Percentage Rate, afgekort APR, is het jaarlijkse rendement, uitgedrukt in percentages. Deze APR wordt ook eenvoudige rente genoemd en geeft DeFi gebruikers een cijfer dat makkelijk te vergelijken valt met de tarieven van andere protocollen. 

Wat is Annual Percentage Yield - APY?

Annual Percentage Yield, afgekort APY, is het jaarlijkse samengesteld rendement, uitgedrukt in percentages. Dit wordt zowel berekend door rente op het initiële geïnvesteerde bedrag, als op de rente die werd opgebouwd over dit bedrag. Men verdient met andere woorden, een rente over de rente.

Wat is het verschil tussen APY en APR?

Het verschil tussen de twee jaarlijkse rendementen, is dat APY rekening houdt met de samengestelde rente, terwijl APR dit niet doet. Simpel gezegd verwijst APY naar het compounding effect. Dit houdt in dat verworven rentes bijdragen tot de berekening van de volgende rente.

Verschil a.d.h.v. voorbeeld

Stel je voor, je hebt 10.000 USDT en wil ze investeren in DeFi. Je hebt de keuze tussen twee DeFi protocollen die wekelijks interest zullen uitkeren.

 • Protocol A geeft je 10% APR op het vastzetten van USDT voor één jaar.
 • Protocol B geeft je 10% APY op het vastzetten van USDT voor één jaar. 

Hoeveel verdien je na 1 jaar? 

 • Protocol A – Op het einde van het jaar heb je een totaal van 11 000 USDT
 • Protocol B – Op het einde van het jaar heb je een totaal van 11 050.65 USDT

De reden dat protocol B een betere investering is, is omdat de APY wordt berekend op rente die in eerdere periodes werd betaald. Bij protocol A zal dit enkel gebeuren op het ingelegde bedrag.

“Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it … he who doesn’t … pays it.”

― Albert Einstein

Hoe herrekenen we APY om naar dagelijkse interest? 

Omdat in de DeFi wereld alles ontzettend snel kan veranderen is het soms verstandiger om de APR/APY om te rekenen naar dagelijkse rente. Dit kan men gemakkelijk doen a.d.h.v. deze simpele formule. 

Dagelijkse interest:

 1. = (Hoofdsom) × (Dagelijkse rente)
 2. = (Hoofdsom) × (APY ÷ 365)

→ Voorbeeld: Kapitaal van $10.000 en APY van 10%

 1. = (10 000) × (10%  ÷ 365)
 2. = (10 000) × (0,02739%)
 3. = 2,739

Protocol B, dat een jaarlijkse rente van 10% geeft, zal op een investering van 10.000 USDT een dagelijkse rente uitkeren van 2,739 USDT.

Men kan deze berekeningen gemakkelijk uitvoeren via deze calculator. Waar men het initiële bedrag en APY ingeeft en men vervolgens kan zien hoeveel men per dag zal verdienen. 

“Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it … he who doesn’t … pays it.”

Opmerkingen

 • Sommige DeFi protocollen gebruiken de twee termen APR & APY door elkaar.

 • De meeste DeFi protocollen gebruiken Annual Percentage Yield (APY) om de rendementen weer te geven.

 • APY’s kunnen variëren naargelang de vraag of het gebruik van een protocol. Sommige protocollen maken gebruik van een vaste APY.

 • Stel jezelf vragen wanneer je ‘onrealistische’ APY’s (bv. APY = +2000%) tegenkomt . Is dit duurzaam? Is er een use case voor dit project?

Conclusie

De Annual Percentage Yield (APY) houdt rekening met het compounding effect, ofwel de samengestelde rente. Dit in tegenstelling tot de Annual Percentage Rate (APR), dat het eenvoudige rendement van een investering is, waar rente enkel zal worden betaald over de initiële investering.

Nu we weten wat het verschil is tussen de twee termen APY en APR, kunnen we geïnformeerde en meer weloverwogen beslissingen nemen als het gaat over crypto lenen of investeren.

Disclaimer: Het verhandelen en investeren in cryptocurrencies (ook wel digitale of virtuele valuta, altcoins) brengen een substantieel risico van verlies met zich mee en is niet geschikt voor iedere investeerder. Je bent zelf verantwoordelijk voor het risico en de financiële middelen die je gebruikt om crypto mee te verhandelen. De inhoud op deze website is hoofdzakelijk bedoeld ter kennisgeving en is geen financieel advies.