Composability, in het Nederlands ‘samenstelbaarheid’ is het combineren of aan elkaar knopen van verschillende DeFi protocollen en applicaties. 

Dit gebeurt op een permissie loze en kosteloze manier. Iedereen, waar dan ook ter wereld, kan een product uitbouwen door verschillende protocollen te combineren of beroep te doen op het bestaande netwerk van het protocol. De naam Money Lego’s wordt ook wel gebruikt, omdat men in feite verder bouwt op wat al bestaat.

Composability voor gebruikers

Het mooie van DeFi is de manier waarop protocollen samenvoegen tot een volledig nieuw financieel systeem. Enkele voorbeelden; 

Tokens vastzetten op een leenmarkt, een lening afsluiten en deze vervolgens gebruiken om liquiditeit te voorzien op een ander platform waarvoor men een beloning zal ontvangen. (Aave)

Het investeren in een protocol waar het smart contract rente genereert en dit automatisch zal herbeleggen in een ander protocol. (Yearn)

In beide gevallen spreekt men over composability. Doordat er een enorm groot aanbod is aan DeFi mogelijkheden is de kracht van composability enkel gelimiteerd tot de verbeelding van de ontwikkelaars of gebruikers. 

Jumpei Mitsui

Wat zijn de risico's van composability?

Ontwikkelaars/gebruikers moeten nog steeds oppassen voor mogelijke risico’s die voortkomen uit de samenstelbaarheid van DeFi producten. 

De volgende risico’s kunnen mogelijk roet in het eten gooien van de eerlijke Yield Farmer

  • Falen basislaag: Wanneer men kijkt naar de basislaag, waarop de verschillende protocollen worden gebouwd, wat in de meeste gevallen Ethereum zal zijn. Zal het falen van Ethereum (traagheid, hoge gasfees), ervoor zorgen, dat de andere protocollen hier ook onder lijden. Alles wat er gebeurt met de basis laag, zal zijn weerslag hebben op de applicaties die hierop gebouwd zijn.
  • Falen smartcontract: Elk smart-contract kan falen of misbruikt worden. Een protocol kan met de beste bedoelingen zijn smart-contracts coderen, maar uiteindelijk falen wanneer het te maken krijgt met bugs of andere onverwachte gebeurtenissen. Het is belangrijk om te letten of het protocol veiligheidsaudits heeft ondergaan, open-source is en tijd en moeite steekt in het beveiligen van zijn smart contracts.
  • De veiligheid van de samenstelling: Wanneer twee veilige protocollen samenwerken, kan het soms zijn dat er in de combinatie nieuwe kwetsbaarheden worden blootgelegd. Dit nieuw platform biedt meer ruimte voor mogelijke aanvallen en is dus niet altijd even veilig als het platform waarop het is uitgebouwd.
  • Complex: Een beperkte kennis over de mogelijkheden kan leiden tot het nemen van overmatig risico. Het is belangrijk om elke stap die men uitvoert goed te begrijpen en te beseffen welke gevolgen vasthangen aan elke actie. Een geïnformeerd mens telt voor twee.

Conclusie

DeFi vormt een nieuw financieel ecosysteem dat gebouwd werd door het samenwerken van verschillende protocollen. De samenstelbaarheid gebeurt op een complete permissie-loze, transparante en censuur vrije manier. 

Dit maakt het mogelijk voor ontwikkelaars om nieuwe (financiële) applicaties te lanceren op een versneld tempo, omdat ze enkel hoeven verder te bouwen op bestaande protocollen. Maar ook voor gebruikers opent dit nieuwe beleggingsmogelijkheden. 

Toch kan dit nog steeds complex zijn en zitten we nog steeds aan het begin van de mainstream adoptie. 

Disclaimer: Het verhandelen en investeren in cryptocurrencies (ook wel digitale of virtuele valuta, altcoins) brengen een substantieel risico van verlies met zich mee en is niet geschikt voor iedere investeerder. Je bent zelf verantwoordelijk voor het risico en de financiële middelen die je gebruikt om crypto mee te verhandelen. De inhoud op deze website is hoofdzakelijk bedoeld ter kennisgeving en is geen financieel advies.