Wat is een DAO?

Een Decentralised Autonomous Organisation ook wel DAO genoemd, is een bestuursvorm waar beslissingen worden genomen op basis van open-source code die alleen kan veranderd worden door voorstellen en stemmingen van de leden van de DAO. 

Dit betekent dat een DAO niet zal worden gecontroleerd door een centrale autoriteit. In plaats daarvan wordt de leiding verdeeld over een breed aantal leden die een aandeel hebben in de DAO.

De term en het concept ‘DAO’ werd bedacht en voorgesteld door EOS oprichter Dan Larimer en Ethereum ontwikkelaar Vitalik Buterin in 2013.

Voorbeeld DAO

Er zijn verschillende bekende voorbeelden van DAO’s. Zo herkennen we MakerDAO  (DAI), Compound (COMP), yearn.finance (YFI) en Uniswap (UNI).

Op deze platformen kan iedereen met governance tokens stemrecht bemachtigen en eventueel een voorstel doen over de toekomst van het protocol.

Hoe werkt een DAO?

Het kernelement van de DAO is het onderliggend smart contract. Alle regels omtrent de organisatie en fondsen worden bepaald in dit contract. 

Smart contracts kunnen geld versturen en ontvangen wat betekent dat DAO’s geen centrale autoriteit nodig hebben om deze acties te vervolledigen.

Vanaf het smart contract live gaat, wordt het onveranderbaar en kan niemand afzonderlijk de code veranderen. De fraudebestendigheid en openbaarheid van het smart contract zorgt ervoor dat de DAO een veilig en transparant netwerk kan bieden.

Deelnemen kan op verschillende manieren en deelnemers zijn vrijblijvend om voorstellen te doen over de toekomst van de DAO.

Hoe word ik lid van een DAO?

Er zijn twee verschillende manieren om lid te worden van een DAO. Leden van de DAO kunnen bepalen over wat er gestemd wordt met betrekking tot belangrijke ontwikkelingen van de DAO.

  • Lidmaatschap a.d.h.v. governance tokens: Tokens zullen te verkrijgen zijn op (decentrale) exchanges of kunnen worden verdiend door het verschaffen van liquiditeit (LP). Hoe meer tokens, hoe meer recht tot stemmen. Deze manier is voor iedereen vrij toegankelijk.
  • Lidmaatschap a.d.h.v. aandeel in DAO: Aandeel kan verkregen worden door minimum inlegkapitaal en door goedkeuring van de DAO. Deze ‘half-open’ vorm wordt gebruikt bij investerings of andere beroeps specifieke vormen van DAO’s.