Impermanent Loss (IL), in het Nederlands ‘tijdelijk verlies’, is een fenomeen dat zijn intrede kent door de komst van Decentralized Finance (DeFi). Het ‘tijdelijk verlies’ is het resultaat van een algoritmische her-balancering formule die AMM-protocollen gebruiken.

Simpel gezegd wordt de term ‘tijdelijk verlies’ gebruikt voor het verschil in waarde tussen enerzijds het houden van tokens in een AMM-protocol, en anderzijds het houden van diezelfde tokens buiten het protocol. Alleen wanneer koersen precies terugkeren naar het punt waar ze waren toen je in de pool stapte, zal er geen sprake meer zijn van verlies. Indien de prijs niet terugkeert en je op die moment jouw tokens zou verhandelen, zou je dit met een verlies doen.

In onderstaande video wordt ‘tijdelijk verlies’ tot in detail uitgelegd.

Hoe wordt het Impermanent Loss berekend?

Omdat AMM her-balanceringsformules prioriteit geven aan een vooropgestelde verhouding, kan de waarde van jouw tokens verschillen met de waarde van diezelfde tokens buiten de pool. Om beter te begrijpen hoe een ‘Impermanent Loss’ werkt, kijken we naar een voorbeeld:

In dit voorbeeld zal het herbalanceringsvolume de verhouding van de twee tokens 50/50 ten allen tijde behouden.

1. We voorzien liquiditeit in een pool die bestaat uit 50% ETH en 50% USDC.
De tokens die we gaan toevoegen zijn 1 ETH en 1000 USDC.

Op het moment we deze tokens toevoegen zijn de prijzen gelijk aan;

 • 1 ETH = $1000
 • 1000 USDC = $1000

2. Door extreme volatiliteit verdubbelt de prijs van Ethereum

 • 1 ETH = $2000

3. De herbalanceringsformule van het AMM-protocol gaat de hoeveelheid van tokens balanceren. Hierdoor is de waarde van de ETH in de pool, gelijk aan de waarde van de USDC in de pool. Aangezien de prijs van ETH is verdubbeld zal 0,5 ETH gelijk zijn aan de hoeveelheid USDC.

 • 1 ETH = $2000 → 0,5 ETH = $1000
 • 1000 USDC = $1000

4. Doordat 0.5 ETH wordt verkocht aan arbitreurs om de hoeveelheid in verhouding te houden, zal de verkoop er voor zorgen dat er 500 USDC toegevoegd wordt aan jouw USDC holdings.

 • 0,5 ETH = $1000
 • 1500 USDC = $1500
 • Totaal = $2500

5. We besluiten nu om onze tokens terug op te nemen uit het protocol. Ondanks we meer USDC hebben dan in het begin is onze hoeveelheid Ethereum afgenomen. We zouden dus meer hebben gehad indien we onze tokens hadden bijgehouden in onze wallet.

 • 1 ETH = $2000
 • 1000 USDC = $1000
 • Totaal = $3000

Zolang de prijzen niet wijzigen door volatiliteit zal er geen ‘tijdelijk verlies’ optreden. Maar als de prijs van een token stijgt, verliezen de liquiditeit verschaffers in vergelijking met de houders van het token buiten het protocol.

In onderstaande tabel zien we hoe een prijsstijging zal resulteren in het verlies van de ingezette token.

Prijsverandering Token

Vermindering hoeveelheid token %

1.25x

0.6% verlies

1.5x

2.0% verlies

1.75x

3.8% verlies

2x

5.7% verlies

3x

13.4% verlies

4x

20.0% verlies

5x

25.5% verlies

Tools

https://dailydefi.org/tools/impermanent-loss-calculator/

Eenvoudige calculator

Met deze calculator kan men berekenen hoeveel ‘tijdelijk verlies’ men dreigt te lopen alvorens liquiditeit te verschaffen. De initiële prijs van de tokens op het moment dat je liquiditeit gaat verschaffen en de verwachte prijs van de tokens, zijn nodig om het ‘impermanent verlies’ te berekenen.

Conclusie

Eenvoudig gezegd, is ‘tijdelijk verlies’, het verlies dat optreedt bij het verschaffen van liquiditeit, in vergelijking met het gewoon houden van de tokens in jouw wallet. Dit is het resultaat van de herbalanceringsformule die de balans van het aantal tokens in de pool in verhouding houdt.

Dit risico kan worden opgelost door pools te gebruiken met andere verhoudingen zoals; 80/10 – 95/5 waardoor Impermanent Loss niet zo een grote impact zal hebben.

Impermanent Loss kan voor problemen zorgen in periodes van hoge volatiliteit en is dus belangrijk om te begrijpen wanneer men liquiditeit wil voorzien.