Total Locked Value, afgekort TVL, staat voor het totaal aantal vergrendelde waarde binnen een protocol. De berekening gebeurd door het totaal aantal vastgezette tokens te vermenigvuldigen met de marktprijs van het token, uitgedrukt in dollars.

Hoe wordt TVL berekend?

De Total Value Locked (TVL) wordt berekend door de vastgezette tokens binnen de smart contracts van een protocol te vermenigvuldigen met hun marktprijs. Omdat DeFi grotendeels gebouwd is op Ethereum zal dit cijfer afhankelijk zijn van de prijs van ETH. Zo zien we dat wanneer de waarde van ETH verdubbeld ook de waarde van DeFi zal verdubbelen. Desondanks er geen nieuwe gebruikers de DeFi wereld instappen.

“Total Locked Value, afgekort TVL, staat voor het totaal aantal vergrendelde waarde binnen een protocol.”

Kritiek op TVL:

TVL kan gebruikt worden als indicatie om te kijken welk protocol meer waarde aantrekt in de markt. Hoe meer waarde het protocol heeft vast staan, hoe meer gevestigd dit protocol is in de markt. Toch schetst de TVL geen volledig beeld van de waarde van een project en zijn er punten van kritiek.

  1. TVL biedt geen absolute betrouwbaarheid
  2. TVL is geen ultieme maatstaf
  3. TVL fluctueert met prijs van onderliggend token
1. TVL biedt geen absolute betrouwbaarheid

Het wil niet per sé zeggen dat hoe hoger de TVL, hoe minder kans op een Rug Pull. Zo hebben we bijvoorbeeld gemerkt dat in het verleden SushiSwap een TVL had van $150 miljoen op het moment dat core developer Chef Nomi zijn tokens verkocht en de prijs halveerde.

2. TVL is geen ultieme maatstaf

Soms is het onmogelijk om protocollen back to back te vergelijken aan de hand van de Total Value Locked. De TVL houdt geen rekening met de hoeveelheid van het vastgezette token effectief wordt gebruikt in het protocol. Zo wordt in het ene protocol minder waarde vastgezet om hetzelfde niveau van liquiditeit te voorzien. Daarom zal de TVL bij protocol X een ander niveau van gebruik weerspiegelen dan bij protocol Y.

Bijvoorbeeld: 1 ETH zou de liquiditeitsbehoeften van 10 verschillende ERC20 tokens op Bancor kunnen dekken, terwijl Aave 10 ETH nodig zou hebben om diezelfde 10 tokens te voorzien. Hierdoor vereist Bancor een lager aantal vastgezette tokens dan Aave en zal de TVL van Bancor niet hetzelfde uitdrukken als de identieke TVL van Aave. 

3. TVL fluctueert met prijs van onderliggend token

TVL dat uitgedrukt wordt in USD zal misleidend zijn omdat het schommelt met de bewegelijkheid van de prijs van ETH. Ook zullen de tokens van ‘kleine’ protocollen in lage volumes op de markt verhandeld worden, waardoor de impact van de prijs groot zou zijn indien er een groot deel van de vastgezette waarde uit het protocol gehaald zou worden. Als dit zou gebeuren zou de waarde van de TVL rechtstreeks zakken.

Conclusie

De TVL is een imperfecte indicatie dat een beeld kan schetsen maar zeker niet op zichzelf mag beschouwd worden. De TVL wordt vaak gebruikt om de groei van een DeFi protocol aan te tonen. Toch zal een stijging in TVL meestal gepaard gaan met de verhoging in prijswaardering van de gebruikte tokens en niet per sé met de toename in gebruik. Om een beter beeld te vormen zouden we naast de TVL ook rekening moeten houden met het totaal aantal gebruikers.

Om de Total Locked Value (TVL) over de gehele DeFi wereld (ETH & BSC) te bekijken kan je surfen naar de The Block TVL.