Wat is Yield Farming? 

Yield Farming is een algemene term die gebruikt wordt in DeFi en simpelweg wil zeggen dat men een rendement verdiend op geïnvesteerde cryptocurrency.

Gebruikers worden farmers genoemd en zullen een opbrengst of yield verdienen door hun crypto vast te zetten op bepaalde DeFi-protocollen. De manieren waarop een rendement kan worden verdiend zijn ‘eindeloos’ en lopen uitéén van simpel naar zeer complex. 

Yield farming kan op verschillende DeFi-protocollen. Zo zal men cryptocurrency kunnen investeren op; gedecentraliseerde exchanges, leenmarkten, geldmarkten of door ze gewoonweg te staken. 

Meme Yield Farming

Wat verstaan we onder Yield Farming?

Yield Farming bestaat in verschillende geuren en kleuren. Omdat dit onderwerp niet in één artikel kan worden samengevat, zullen we de belangrijkste en eenvoudigste yield farming processen van naderbij bekijken.

  • Staking
  • Lending
  • Liquidity Mining

Wat is Staking?

Staking is wanneer men tokens vastzet voor een specifieke tijd om zo een blockchain netwerk of DeFi protocol te ondersteunen. Dit zal vooral gebruikelijk zijn voor blockchains met het Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanisme waarbij validators gestakede tokens nodig hebben om transacties te verifiëren. Door simpelweg beloond te worden om tokens vast te zetten is dit één van de eenvoudigste manieren om een rendement verdienen. 

Wat is Lending?

Lending gebeurd op DeFi leenprotocollen en wordt gekenmerkt door interesten te verdienen op het uitlenen van cryptocurrency. Een leenprotocol zal kredietverstrekkers rente bieden op het vastzetten van tokens. Deze tokens zullen gebruikt worden voor leningen voor andere gebruikers. 

De personen die een lening willen afsluiten zullen pas toegang krijgen tot extra kapitaal wanneer ze een deel van hun eigen tokens in onderpand plaatsen. Men werkt met het ‘over collateralization’ principe, dit wil zeggen dat men maar een beperkt percentage kan lenen in verhouding met het onderpand. 

Bijvoorbeeld; Men zal 70 USDT kunnen lenen op een onderpand van 100 USDT.

Wat is Liquidity Mining?

Door de komst van decentrale beurzen is de manier waarop liquiditeit wordt voorzien veranderd. De decentrale beurzen werken met automated market makers (AMMs) waarbij gebruikers die liquiditeit leveren zullen beloond worden met LP-tokens. 

Bijvoorbeeld; Wanneer je een aandeel bezit van 1% in de USDC/ETH pool, ontvang je 1% van de USDC/ETH LP-tokens. 

Naast een het verdienen van een percentage op de transactiekosten binnen de pool kunnen gebruikers hun LP-tokens gaan gebruiken om opbrengsten te maximaliseren. Veel protocollen gebruiken een staking mechanisme om liquiditeitsverschaffers (LP’s) te belonen. Deze worden ook wel incentives genoemd. 

Men krijgt extra beloningen omdat men dan de LP-tokens voor een specifieke tijd vergrendeld en hierdoor geen liquiditeit uit het protocol haalt. 

Omdat LP-tokens niet vergrendeld zijn, kunnen liquiditeits verschaffers dezelfde tokens meerdere keren gebruiken. Dit opent talloze mogelijkheden voor yield farmers om hun LP tokens te gebruiken om hun yield te maximaliseren.

Conclusie

Yield farming ook wel rendement of rente genoemd, wordt gekenmerkt door het uitbetalen van beloningen wanneer gebruikers hun cryptocurrency vast zetten in DeFi-protocollen. 

Opmerkelijk is dat Yield farming financiële rendementen genereert die veel hoger liggen dan traditionele investerings mogelijkheden. 

Toch is deze ruimte veel volatieler en dus niet zonder risico. Hierdoor zal men zichzelf moeten bijscholen over de verschillende mogelijkheden en verbonden risico’s.