Met de komst van DeFi heeft men de mogelijkheid om zichzelf te organiseren als een bank. Zo zal men geld kunnen uitlenen aan protocollen en gecompenseerd worden met een bepaalde rentevoet. Er zijn verschillende manieren om een passief inkomen te genereren op jouw stapel slapend geld.

Maar met deze kracht komt er ook een serieuze verantwoordelijkheid bij. De DeFi gebruiker moet zich bewust zijn van de mogelijke risico’s die onlosmakelijk verbonden zijn met het gebruik van DeFi.

“Learn from the mistakes of others. You can’t live long enough to make them all yourself.” -Eleanor Roosevelt

Wat zijn de verschillende risico’s van DeFi?

Geldbeheer op deze gedecentraliseerde manier is verbonden met een aantal risico’s. We bekijken de volgende van naderbij;

  • Wanbeheer privé & admin sleutels
  • Hacks & Bugs
  • Oplichting
  • Partijdige governance
  • Extreme volatiliteit
  • Liquiditeits crisissen
  • De-pegging stablecoins

Wanbeheer privé & admin sleutels

Een van de vaakst voorkomende manieren om geld te verliezen is door de toegang te verliezen tot jouw wallet bestanden, privé sleutels of wachtwoorden. Zelfs een niet-custodiale portemonnee heeft een wachtwoord nodig. Indien men deze verliest is het game-over. Niemand zal je verder kunnen helpen en je geld is voorgoed verloren.

Sla daarom zeker altijd wachtwoorden of privé sleutels dubbel op. Verdeel deze op veilige locaties om geen slachtoffer te worden van geldverlies.

Maar niet alleen de DeFi gebruiker moet zijn sleutels goed bijhouden en beheren. Ook de ontwikkelaars van het protocol waarin de DeFI gebruiker zijn geld vastzet moet met deze sleutels verantwoordelijk omgaan. Zo zullen de admin keys van de ontwikkelaars hun het recht geven om smart contracts te veranderen of hen toegang geven tot het devfund.

Voor de betrouwbaarheid naar de community te garanderen zullen admins gebruik maken van enkele beveiligingsmethoden zoals multi-signature en time-locks. Deze technieken maken het moeilijker misdadige acties te verrichten maar vormen nog steeds geen garantie voor absolute veiligheid.

De meest betrouwbare protocols zijn zeer transparant over de admin sleutels of de hoeveelheid tokens die toegewezen zijn aan de ontwikkelaar. Het team zal mogelijke veranderingen eerst overwegen met de community voor nog maar iets aan de code te veranderen. Wees alert wanneer de ontwikkelaar in staat zijn om de fondsen te verplaatsen of te vergrendelen.

Hacks & Bugs

De open-source codes van de smart contract systemen zijn een voordeel voor mensen die hierop willen bouwen en ontwikkelen. Maar de open-source code wordt een nadeel wanneer mensen met slechte bedoelingen deze gaan gebruiken. Iedereen kan deze open-source codes kopiëren en een een aangepaste versie op de blockchain zetten. Wanneer kwaadwillige persoon een manier vindt om een smart contract te exploiteren dan zal deze dit doen zonder hier maar twee keer over na te denken.

Om ons te behoeden tegen exploitaties kunnen we kijken of deze smart contracts zijn geaudit door externe partijen. Maar soms zijn deze audits niet genoeg, en zullen hackers nieuwe manieren om geld te halen uit zelfs zeer beveiligde protocollen. Zo zullen nieuwe technieken uit de DeFi wereld gebruikt worden om bugs uit te buiten. De recente techniek van flash loans, in het nederlands flitsleningen, werd al verschillende keren gebruikt om protocollen leeg te zuigen.

Betrouwbare DeFi teams zullen extra audits laten uitvoeren en gespecialiseerde ontwikkelaars inhuren. Sommige reiken zelfs geldsommen uit voor het vinden van bugs, bugbounty’s genoemd.

Oplichting

(Bijna) iedereen weet dat berichten die je vragen om geld te verzenden naar een specifiek  adres om het hierna dubbel terug te krijgen, pure oplichting is. Toch zijn deze oplichtingspraktijken niet altijd zo overduidelijk. Nep-tokens worden op gedecentraliseerde beuzen genoteerd en hebben de identieke naam van het originele token. Let altijd op met welk token je handelt en dubbel check het token adress!

Ook is phishing alomtegenwoordig in de DeFi wereld. Phishers zullen je vragen om inloggegevens in te geven op een valse website of applicatie die op de originele lijkt.

Deze gouden regel blijft één van de belangrijkste! Deel nooit jouw inlog gegevens zoals seed phrases, wachtwoorden of persoonlijke gegevens! Geen enkel betrouwbaar protocol zal je dit vragen!

Partijdige Governance

Sommige DeFi-protocollen geven de optie aan houders van hun eigen token om de toekomst van het platform vorm te geven. Hoewel dit een protocol democratiseert kan dit nadelig zijn. Zo krijgen grote spelers ofwel whales de mogelijkheid om de toekomst van een protocol te beïnvloeden in hun voordeel. Deze whales stemmen voor veranderingen in het protocol waardoor rentes worden aangetast en de kleine DeFi gebruikers worden benadeeld. De invloed van centrale beurzen is steeds meer zichtbaar in de protocollen van de DeFi wereld.

Extreme volatiliteit

Door extreme volatiliteit kan het zijn dat leningen afgesloten in de DeFi wereld niet langer gedekt kunnen worden. Hierdoor worden posities door het protocol geliquideerd en kan een flash-crash je financieel ruïneren.

De volatiliteit heeft ook impact wanneer je liquiditeit gaat voorzien, dit fenomeen het impermanent loss. Een mogelijke oplossing om je in te dekken tegen de risico’s door volatiliteit is het gebruik van minder volatielere tokens zoals stablecoins.

Liquiditeits crisissen

Wanneer er plots iets gebeurd met het protocol waarin je geld hebt vastgezet, kan het zijn dat iedereen gelijktijdig zijn geld uit dit protocol wil halen. Door het gebrek aan liquiditeit zal dit helaas niet mogelijk zijn en is er dus niet genoeg geld voor iedereen uit te betalen. Dit is minder waarschijnlijk in de betrouwbare protocollen maar is nog steeds een risico waarvan je bewust moet zijn.

De-pegging Stablecoins

Elke keer wanneer je stablecoins of andere gepegde tokens bezit, loop je het risico op een de-pegging van het token. Zo zullen cryptocurrencies die gepegd zijn aan de dollar een risico inhouden wanneer ze hun 1:1 ratio verliezen. Dit kan ervoor zorgen dat de liquiditeit van een pool naar 0 zou kunnen gaan omdat deze stablecoins waardeloos zijn geworden. Dit is gelukkig nog nooit voorgevallen met de grote stablecoins. Toch blijft dit een risico bij het gebruik van DeFi.

Conclusie

We kunnen concluderen dat DeFi, net zoals elke nieuwe technologie, een schaduwkant heeft. Zo loopt de DeFi gebruiker het risico om op verschillende manieren gescheiden te worden met zijn geld. Dit zal een enorme uitdaging zijn voor de protocollen maar ook voor de gebruiker die zijn geld op een veilige manier wil laten werken.

Een geïnformeerd mens is er twee waard! Zorg er dus voor dat jij jezelf opleid en de mogelijke risico’s uit de DeFi wereld kan herkennen!