In dit artikel gaan we het hebben over Ethereum. We gaan dieper in op wat Ethereum is, hoe het werkt en wat je met Ether (ETH) kunt.

Ethereum is opgericht door een Rus genaamd Vitalin Buterik. Zijn fascinatie heeft ertoe geleid, dat hij in 2014 met de ontwikkeling van zijn eigen project is gestart. Dit kennen we tegenwoordig als Ethereum. Buterin ontwikkelde een decentraal platform dat net zoals Bitcoin gebruik maakt van blockchain technologie. Ondanks dat, verschilt Ethereum enorm van Bitcoin. Bitcoin zijn functionaliteit is namelijk gericht op het overdragen van waarde, terwijl Ethereum als basis kan dienen voor gedecentraliseerde applicaties en smart contracts.

Al lange tijd is Ethereum na Bitcoin de grootste cryptocurrency op de hedendaagse cryptomarkt. De totale waarde van Ethereum, vertegenwoordigt ongeveer 10% van de totale markt. Namelijk hun eigen digitale valuta, genaamd Ether (ETH). ETH is net als BTC een digitale valuta die je in een mum van tijd naar iedereen in de wereld kunt versturen.

Hoe werkt Ethereum?

Ethereum is een een zogenoemd ‘open source blockchain protocol’. De code is tevens ook voor iedereen zichtbaar en valt dus te controleren. De Ethereum blockchain is een gedecentraliseerd platform waarop gedecentraliseerde apps (dApps) en smart contracts ontwikkeld kunnen worden.

Ethereum maakt gebruik van het ‘Proof of Work’ (PoW) consensus, echter zijn zij al langere tijd aan het werk aan een “Ethereum 2.0”. Wanneer men het hierover heeft, doelt men op een nieuwe blockchain op basis van ‘Proof of Stake’ (PoS) in plaats van ‘Proof of Work’. Het ‘Proof of stake’ consensusalgoritme lost veel van de problemen van ‘Proof of Work’ op. Het ‘Proof of stake’ consensusalgoritme verbruikt bijvoorbeeld veel minder energie en is beter beveiligd tegen aanvallen van derden.

Een dApp bouwen op de blockchain heeft veel voordelen ten opzichte van een app gebouwd op het huidige internet. Zo zijn dApps op Ethereum een stuk veiliger, privacy vriendelijker en vallen deze niet te censureren.

Voor het ontwikkelen van een dApp of smart contract is wel de nodige programmeerkennis benodigd. Solidity is de door Ethereum ontwikkelde programmeertaal. Solidity zou het ontwikkelen van dApps en smart contracts moeten vereenvoudigen.

Wat kan je met Ether (ETH)?

Ether is de digitale valuta van de Ethereum blockchain. Er zijn verschillende manieren om aan Ether te komen, waarvan de gemakkelijkste is om Ether te kopen via een broker zoals Bitvavo of Coinbase. Ook kan je aan Ether komen door deze te minen of door Ether als betaalmiddel te accepteren wanneer je goederen of diensten aanbiedt.

Bovenstaand zijn dus 3 manieren benoemt om aan Ether te komen. Op het moment dat je Ethers in bezit hebt kan je hier verschillende dingen mee doen. Ether wordt voornamelijk gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Ether wordt gebruikt als investering: Ethers hebben net als alle andere cryptocurrencies een bepaalde waarde. Veel investeerders kopen Ethers om deze voor lange tijd vast te houden, omdat zij een waardestijging verwachten.
  • Ether wordt gebruikt om mee te doen aan ICOs: Een andere manier om met je Ether om te gaan is door deze te investeren in een Initial Coin Offering (ICO). Een ICO is vergelijk met een Initial Public Offering (IPO), echter dan voor coins in plaats van aandelen.
  • Ether wordt gebruikt als betaalmiddel: Ether wordt net als Bitcoin een steeds meer geaccepteerd betaalmiddel. Adoptie van cryptocurrencies als betaalmiddel staat nog in zijn kinderschoenen, echter zijn er steeds meer grotere bedrijven die publiekelijk aangeven met blockchain technologie en cryptocurrencies bezig te zijn.
  • Ether wordt gebruikt voor het doen van transacties: Ook wordt Ether veel gebruikt voor het doen van transacties. Bijvoorbeeld wanneer je meedoet aan een ICO of ETH naar iemand anders toestuurt. Voor het doen van transacties op de Ethereum blockchain betaal je een vergoeding. Deze vergoeding voor het gebruiken van het netwerk wordt uitgedrukt in Gas. Deze vergoeding in de vorm van Gas wordt aan miners betaald voor het beveiligen en mogelijk maken van de transactie.
Vitalik Butterin