Op deze pagina gaan we dieper in op een van de belangrijkste wet- en regelgevers wereldwijd, namelijk de Securities and Exchange Commission (SEC).

De Securities and Exchange Commission (SEC) is in 1934 opgericht om de effectenmarkten te reguleren en om bij te dragen aan het terugwinnen van vertrouwen bij investeerders na de aandelencrash van 1929. Sindsdien is de SEC een onafhankelijke federale overheidsinstelling. De SEC is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het reguleren van de financiële markten in de Verenigde Staten. Deze hoofdtaak valt onder te verdelen in de onderstaande vijf verantwoordelijkheden:

  • Het beschermen van investeerders
  • Het reguleren en onderhouden van de effectenmarkten
  • Het faciliteren van kapitaal formaties
  • Het handhaven van federaal effecten recht
  • Het verschaffen van marktinformatie

Waar bestaat de SEC uit?

De SEC bestaat uit vijf verschillende divisies die zijn verspreid over 23 kantoren. De rollen van deze vijf divisies zijn als volgt:

  • Corporate Finance: Zorgt ervoor dat investeerders op de hoogte zijn en beschikken over relevante bedrijfs- en aandeleninformatie om goed onderbouwde beslissingen te kunnen maken.
  • Enforcement: Is verantwoordelijk voor het handhaven van de wet- en regelgeving van de SEC door casussen te onderzoeken en overtreders te vervolgen.
  • Investment Management: Is verantwoordelijk voor het reguleren van investeringsbedrijven, verzekeringsproducten en geregistreerde investeringsadviseurs.
  • Economic and Risk Analysis: Is verantwoordelijk voor het afleveren van economische en statistische analyses, het identificeren en analyseren van problemen, het ontwikkelen van op maat gemaakte analytische tools en het managen en analyseren van publieke en private info om relevante projecten te ondersteunen.
  • Trading and Markets: Is verantwoordelijk voor eerlijke, geordende en efficiënte markten.

SEC en cryptocurrencies?

In november 2018 kondigde Corporate Finance directeur William Hinman aan dat de SEC bezig was met de ontwikkeling van nieuwe reguleringsdocumenten met betrekking tot cryptocurrencies. Op 3 april 2019 was het zo ver en heeft de SEC haar nieuwe reguleringsmaatregelen omtrent de uitgevers van tokens gepubliceerd. In het document wordt houvast geboden om te bepalen of een token gezien wordt als security. Ook bevat het document voorbeelden van security- en ‘niet’ security tokens.

Om te bepalen of een token als security gezien wordt maakt de SEC gebruik van de ‘Howey Test’. Deze test is door de ‘Supreme Court’ ontwikkeld om te bepalen of een bepaalde transactie kwalificeert als investeringscontract. Als dat het geval is dan wordt de transactie gezien als een ‘security’. Als dit het geval is dan moet de transactie aan bepaalde vereisten voldoen.

Bitcoin logo