Bitvavo wet en regelgeving DNB

Bitvavo is op 11 november 2020 officieel geregistreerd als digitale vermogensbeurs bij De Nederlandsche Bank.

Nieuwe wet- en regelgeving

Dit als gevolg van de op 21 mei 2020 ingevoerde nieuwe wet- en regelgeving omtrent de anti-witwasrichtlijn, ontkomt ook Bitvavo er niet aan zich bij de DNB te registreren. Aan deze registratie moeten alle aanbieders van diensten voor het uitwisselen van digitale activa, niet-contant geld en aanbieders van digitale vermogen portefeuilles voldoen. Zonder deze registratie is het niet mogelijk om de diensten te kunnen blijven aanbieden. Omdat Bitvavo al vanaf het begin vooruitstrevend is om zo goed mogelijk te voldoen aan relevante wet- en regelgeving, was de dienstverlening hier al op afgestemd. Dit vereenvoudigde het proces van het verkrijgen van de registratie.

Omdat deze huidige regelgeving slechts het begin is in de regulering, streeft Bitvavo ernaar voorop te blijven lopen in de ontwikkeling op het gebied van regelgeving.

Na het verkrijgen van de Nederlandse registratie, verwacht Bitvavo ook in de nabije toekomst het registratieproces in verschillende Europese landen af te kunnen ronden.

Aanmelden Bitvavo

Bitvavo werd gelanceerd in 2018 en ontwikkeld door een ambitieus team, gevestigd in Amsterdam. Het platform werkt continu om de kloof tussen traditionele valuta en digitale activa te overbruggen.