Nieuws

Blockchain technologie bij de mkb-accountant

accountancy analyzing banking

In opdracht van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) hebben twee studenten van de Avans Hogeschool (te ’s Hertogenbosch) onderzoek gedaan naar de impact van blockchain technologie in de samenstelwerkzaamheden van de mkb-accountant. De hoofdvraag die het onderzoek beantwoord is of een accountant in zijn praktijk rekening moet houden met de blockchain of dat hij het voorlopig nog mag negeren.

MKB-Accountant en blockchain technologie

De conclusie uit het onderzoek, deel gepubliceerd op NBA, is dat blockchain op dit moment geen toegevoegde waarde heeft tijdens samenstelwerkzaamheden. Werkzaamheden die de accountant uitvoert bij een samenstelopdracht zijn o.a. dossiervorming, factureren van de klant nadat de jaarrekening is samengesteld etc. Reden dat blockchain nog niet geschikt is hiervoor is dat de accountant nu over betere oplossingen beschikt dan wanneer hij gebruik zou maken van de mogelijke blockchain oplossingen. Het zal nog wel enige tijd duren voordat hier een goede oplossing voor komt. Volgens het onderzoek zou blockchain een aantal (negatieve) eigenschappen bevatten waardoor het niet direct toepasbaar is in de financiële processen van de klant.

Aanbevelingen scriptie

Ondanks dat blockchain op dit moment niet tot enige impact zal leiden, zijn in de scriptie toch een aantal aanbevelingen opgenomen. Met technologische ontwikkelingen kan het zeer snel gaan. De vergelijking wordt gemaakt met elektrische auto’s; waar tien jaar geleden een elektrische auto slechts een mooie droom was, rijden er op dit moment zelfs al auto’s zonder bestuurder. Het is dus belangrijk dat de NBA alert blijft op dit onderwerp en daar waar nodig nadere onderzoeken uitvoert. Na het lezen van het rapport wordt ook duidelijk waarom deze conclusie uit het onderzoek naar voren komt. Zoals de studenten zelf ook beschrijven: ‘’Er hoeft maar één van de blockchain startups uit te groeien tot een speler als Facebook en de wereld ziet er heel anders uit.” De twee studenten hebben inmiddels met succes hun scriptie verdedigd. Met een 8 ½ gemiddeld als eindcijfer voor hun scriptie en verdediging ervan, zijn zij inmiddels volledig geslaagd voor hun bedrijfseconomische opleiding. Ook kregen zij de kans om de resultaten van hun onderzoek te presenteren tijdens de themabijeenkomst “Accountants tussen bits en bytes”.

Laat een reactie achter

Je email adres wordt niet gepubliceerd.