Nieuws

Europees Parlement werkt aan ICO regelgeving

EU picture

De Commissie van economische en monetaire zaken van het Europese Parlement (ECON) is bezig met een nieuwe regeling voor crowdfunding waar ook bepaalde Initial Coin Offerings (ICO’s) onder zullen vallen, staat in een conceptrapport van de commissie dat op 10 augustus 2018 gepubliceerd werd.

De bescherming van investeerders en beleggers zal in het rapport vooropgesteld worden. Hoewel de ontwerpregels voor crowdfunding geen oplossing bieden voor het reguleren van ICO’s, zijn ze wel een belangrijke stap in de goede richting van het introduceren van passende regulerende maatregelen. De commissie benadrukte dat initial coin offerings een perfecte financieringsstroom voor start-ups vormen. Het rapport stelt dan ook voor dat het nieuwe kader een interessante mogelijkheid biedt voor ICO’s die hun legitimiteit willen bewijzen om aan de vereisten van deze regels te voldoen. De regels zullen dan ook voornamelijk tot doel hebben het aantal legitieme ICO’s te promoten.

Europees Parlement en ICO’s – wat staat er in het conceptrapport?

Het conceptrapport van de EU zou een kans kunnen bieden voor ICO’s om hun legitimiteit te bewijzen. Zo schrijft het rapport een strengere ‘Know Your Customer’ (KYC) voor – dit is het proces waarbij bedrijven de identiteit van investeerders moeten verifiëren om te voorkomen dat het bedrijf een relatie aangaat met een illegale partij. Het doel hiervan is onder andere om bijvoorbeeld witwassen tegen te gaan.

Bijna de helft van alle financiering van ICO’s komt ook uit Europa, zo bericht Reuters. Een roep om strengere regelgeving is dan ook niet misplaatst. De EU stelt in haar conceptrapport dan ook dat een ICO binnen Europa niet meer dan 8 miljoen Euro mag ophalen. Uiteraard gelden deze regels niet voor ICO’s buiten de EU. Hoewel dit het totaal op te halen kapitaal voor ICO’s binnen de EU beperkt zou dit potentieel tot kwalitatief betere projecten van Europese bodem kunnen leiden. Zo halen veel ICO’s van buitenlandse bodem veel meer dan 8 miljoen Euro op, je kunt je afvragen of een start-up überhaupt meer dan dit bedrag nodig heeft voor de opstart en ontwikkeling van hun bedrijf.

Eisen ICO regelement

Wanneer een ICO bijvoorbeeld 200 miljoen dollar wil ophalen zou je je kunnen afvragen of de intenties van dit bedrijf wel helemaal zuiver zijn. Dit zou namelijk een zogenoemde “red flag” kunnen zijn, je zult dan extra op moeten letten of het investeren in een dergelijke ICO wel verstandig is. Benieuwd hoe je een ICO-scam kan herkennen? Lees daarover in een opvolgend artikel meer. De huidige visie van de EU op cryptocurrencies is dat ze geen grote bedreiging vormen voor het bestaande financiële stelsel en, belangrijker nog, dat de EU ze niet als securities (effecten) classificeert. Dit is belangrijk omdat voor zogenoemde securities andere (minder gunstige) regels gelden.

Samengevat vormen ICO’s volgens het rapport van de EU innovatieve financieringsmethodes, maar brengen ze ook aanzienlijke risico’s voor de markt, fraude en cyberbeveiliging met zich mee voor beleggers. Om de eindgebruiker te beschermen, moeten degenen die middels een ICO fondsen wensen te werven, zich registreren volgens de nieuw ontwikkelde verordening.

Laat een reactie achter

Je email adres wordt niet gepubliceerd.