Public- en private keys zijn twee termen die zeer belangrijk zijn in de cryptocurrency wereld. Letterlijk vertaalt spreken we over een publieke sleutel en een privé sleutel en die omschrijving is eigenlijk zeer accuraat. Een wallet zoals we die in het dagelijks leven kennen heeft een IBAN nummer gekoppeld aan je naam, oftewel een pinpas. In de wereld van cryptocurrency werkt dit anders. Hier bestaat je wallet uit een public (publieke) en private (privé) key (sleutel). Maar om dat goed te begrijpen leggen we ook uit wat cryptografie betekent en wat de relatie is tussen public keys, private keys en cryptografie. 

Cryptografie

Cryptografie is iets dat we dagelijks gebruiken zonder dat we het echt doorhebben. Het vormt de basis van het internet, waardoor we dagelijks veilig kunnen browsen op het internet. Een simpel voorbeeld van cryptografie is de adresbalk op deze pagina. Je ziet 2 dingen: het adres start met https en er is een klein hangslotsymbool zichtbaar. De https en het hangslot aan het begin van een adres laten zien dat de verbinding met een website veilig is. Dit wordt gedaan met cryptografie met behulp van openbare sleutels die alle gegevens versleutelt. Deze versleuteling of encryptie van gegevens is essentieel voor de handel en veiligheid van gebruikers op het internet.

Wat is een private key?

Een private key bestaat uit een reeks van willekeurige nummers en letters welke door een exchange wordt uitgegeven. Hierop staan je cryptocurrency die je vanuit daar kan versturen en ontvangen. Het is niet mogelijk om een privé sleutel te ontcijferen, dankzij de sterke encryptie die erachter schuilt.

Het is erg belangrijk om je private key goed op te slaan en te bewaren. Wanneer je dit namelijk niet doet en deze onverhoopt kwijt raakt kan je niet meer bij de cryptocurrencies die op deze key staan. Zorg er dus voor dat je je private key erg goed bewaard en je cryptocurrencies op een veilige plek opslaat. Over het opslaan en bewaren van cryptocurrencies kan je meer lezen op onze pagina die dieper ingaat op verschillende soorten wallets.

public key en private key

Wat is een public key?

Een wallet heeft naast een private key ook een public key. Een public key is naast de private key één van de twee sleutels die gebruikt wordt voor het versleutelen van gegevens. De ene key dient voor het vercijferen en de ander voor het ontcijferen van informatie. De private key wordt gebruikt voor het wiskundig afleiden van de public key. In tegenstelling tot de private key, die volstrekt geheim moet blijven, is de public key bedoeld om uitgewisseld te worden met degene met wie men wil communiceren. Wanneer die persoon jouw public key heeft, kan hij daar cryptocurrencies naartoe zenden.

Public keys worden dus afgeleid van private keys. Anders om kan niet, want in dat geval zou iemands cryptocurrency gestolen kunnen worden op het moment dat je public key bij anderen bekend is. Cryptocurrencies lossen dit probleem op door een gecompliceerd wiskundig algoritme te gebruiken voor het genereren van de public keys. Het algoritme maakt het heel eenvoudig om public keys te genereren van private keys, maar met het algoritme is het vrijwel onmogelijk om het tegenovergestelde te bereiken.

Voorbeelden van public en private keys

In de bovenstaande kopjes is uitgelegd wat een public- en private key is en hoe deze zijn opgebouwd. Om dit alles iets tastbaarder te maken wordt onderstaand een voorbeeld gegeven van zowel een public- als private key:

  • Public key: 11GHHa6Q5Jz2dhsNExL567mF43ikXhwF5fKLp
  • Private key: 83KHGFGsHeMpn854w5kJNzGWng87GDcd3VjLK5qHFXj5hF

De bovenstaande public key is een public key van een Bitcoin adres. Dit kan je herkennen aan het feit dat deze begint met een ‘1’. Public keys van Bitcoin beginnen namelijk altijd met een 1. Private keys van Bitcoin beginnen altijd met een ‘5’. De bovenstaande private key is dus geen Bitcoin adres.

Let op! Gebruik of importeer deze public- en private key niet. Deze zijn beide puur als voorbeeld bedoeld!

Conclusie

Een cryptocurrency transactie wordt altijd verzonden naar en ontvangen door publieke adressen. Alle gedane transacties op het netwerk worden geregistreerd op de blockchain. Publieke adressen zijn gerelateerd aan de public keys. Ze zijn een ‘hash‘ van de public key. Om een transactie vrij te geven of te autoriseren, moet je de private key verstrekken om de tegoeden op de blockchain te ontgrendelen op het opgegeven adres. Het is veilig om publieke adressen te delen met anderen. Het is namelijk wiskundig onmogelijk om de private key te ontcijferen vanuit een public key.

Cryptobieb Moderator Marco

Door Marco van den Heuvel