In dit artikel gaan wij het hebben over de blockchain, waarbij de volgende onderwerpen aan bod zullen komen: wat is blockchain, hoe werkt blockchain en wat maakt blockchain uniek?

Wat is blockchain?

Blockchain is de oorspronkelijke datastructuur achter het welbekende Bitcoin netwerk. Je kunt het systeem het beste vergelijken met een digitaal grootboek. Grootboeken liggen aan de basis van veel infrastructuren waar we als mensheid dagelijks op vertrouwen. Een grootboek is simpel gezegd een lijst waarin gegevens mutaties onder elkaar worden bijgehouden. Gigantisch veel diensten en software die we hedendaags gebruiken steunen op databases die functioneren als grootboeken.

Een goed voorbeeld hiervan is geld. Geld is tegenwoordig voornamelijk te vinden in databases, omdat weinig mensen nog papier- en muntgeld op zak hebben. Geld bevindt zich dus voornamelijk in grootboeken bij financiële instellingen, want daar worden alle balansen en transacties bijgehouden. 

Hoe werkt blockchain?

De blockchain is een systeem voor het beheren van data. Om het een beetje tot de verbeelding te laten spreken vergelijken we de het systeem met een Excel werkblad.

Het universele grootboek is eigenlijk niets anders dan een heel groot Excel werkblad dat met iedereen in de wereld is gedeeld. Dit werkblad met gegevens is voor iedereen die deelneemt of interesse heeft in het netwerk inzichtelijk. Iedereen die inzicht heeft in dit werkblad kan er ook wijzigingen in aanbrengen. Deze wijzigingen worden vervolgens vrijwel realtime doorgevoerd in alle andere kopie sheets, waardoor iedereen die deelneemt aan het netwerk ten alle tijd naar exact hetzelfde werkblad kijkt.

Alles wat hierboven beschreven is klinkt als een google sheet en dat is het eigenlijk ook. Er is echter één zeer belangrijke eigenschap die het uniek maakt en dat is dat aan een blockchain alleen nieuwe regels toegevoegd. Deze regels worden onderaan het werkblad toegevoegd. Wanneer er een wijziging in plaatsvindt dan komt deze wijziging dus als nieuwe regel onderaan de database terecht, want een bestaande regel kan nooit gewijzigd worden. De cryptografische software van de blockchain zorgt ervoor dat bestaande regels niet gewijzigd kunnen worden.